Yhtä juhlaa

Päättyneellä viikolla pääsimme taas epäilemään tilastollisia totuuksia, kun jo kuudes Maailman onnellisuusraportti näki päivänvalon. Se perustuu dataan 156 maasta vuosilta 2015-2017 ja tarkastelee edeltäjiensä tavoin yksilön itsensä kokemaa eli subjektiivista onnellisuutta. Raportissa on vuosittain eri teema, tällä kertaa maasta-/maahanmuutto.

Aikaisempien tutkimusten tapaan perinteisten onnellisuusmittareiden: bruttokansantuotteen ja terveen eliniänodotteen ohella huomioidaan neljä asiaa, jotka vastaaja omien kokemustensa perusteella arvottaa asteikolla 1-10. Niitä ovat vapaus tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä, hyväntekeväisyydellä mitattu avuliaisuus, luottamus (korruption puute) ja sosiaaliset tukiverkostot. Yhdessä em. kuusi tekijää selittävät ¾ maiden välisistä onnellisuuden eroista.

Koko tuore raportti on luettavissa täällä.

2 x Numero Uno

Me suomalaiset saimme tässä kisassa kaksi kultaa.

Ensimmäinen tuli kantaväestön onnellisuudesta: olemme raportin mukaan tutkituista 156 maasta onnellisin. Olemme toki olleet voittajien joukossa myös kaikissa aikaisemmissa raporteissa, useimmiten muiden pohjoismaiden sekä Hollannin ja Sveitsin rinnalla. Erot kärjessä ovat aina mitättömän pieniä, ja esimerkiksi 2018 TOP 10 sopii arvosanojen 7,632-7,272 haarukkaan.

Mutta vain yksi saa kultaa, ja nyt sen saimme me. Olemme ”the overall happiness leader 2015-2017”. Pitäisikö meidän järjestää vuosittain Suomi100-juhlien kaltaiset pippalot? Olemme olleet viime aikoja hyvässä vedossa, mistä kertovat myös matkailutilastot sekä laaja ja monipuolinen mediajulkisuus.

Toinen kultamitali tuli Suomeen tänne muualta muuttaneiden ansiosta: Suomessa asuvat tutkituista maista onnellisimmat ”mamut”.

Myös tässä kärkikymmenikössä hajonta on pieni (7,662-7,031). On kuitenkin hyvä tietää, että maahanmuuttajien osalta tuloksissa ovat mukana vain ne 117 maata, joista kustakin saatiin kasaan vähintään sata vastaajaa vuosina 2005-2017 kerätystä datasta. Otos on siis hyvin suppea, mutta itse raportti on silti mielenkiintoista luettavaa. Kantaväestön tiedot perustuvat useimpien maiden kohdalla 2000-3000 henkilön vastauksiin.

Kantaväestön ja maahanmuuttajien ”onnellisuuspisteitä” ei voi verrata suoraan keskenään. Asteikko on sama, mutta järjestys on rakennettu tilastollisin menetelmin. Tutkimukseen osallistuneet, Suomessa asuvat mamut olivat onnellisempia kuin muissa maissa asuvat, mutta eivät kuitenkaan – vaikka oheiset, melkein identtiset luvut siltä näyttävät – yhtä onnellisia kuin kantasuomalaiset. Päinvastoin: kirjoittajien mukaan onnellisimmissa maissa mamut ovat kaikesta huolimatta vähemmän onnellisia kuin tilastollisesti keskivertoa merkittävästi onnellisempi kantaväestö.

Raportin laatijat mainitsevat ”ehkä kaikkein ällistyttävimpänä löydöksenään” sen, että kymmenen kärki on miltei identtinen, oli sitten kyse kantaväestön tai maahanmuuttajien subjektiivista onnellisuuden kokemuksesta.

Kantaväestön ja muualta maahan muuttaneiden välillä säilyy kuitenkin ero onnellisuuden määrässä. Eroa selittää paitsi taipumus muuttaa omaa maataan onnellisempaan maahan niin myös ilmiö, jota tutkimuksen tekijät nimittävät jalanjälki-vaikutukseksi ja jonka osuuden he sanovat olevan 10-25 prosentin luokkaa. Jalanjäljillä tarkoitetaan lähtömaan jättämää jälkeä lähtijään. Kotimaan tomuja on vaikea karistaa kannoiltaan.

Kirjoittajien mukaan kantaväestön ja maahanmuuttajien tulosten läheisyys kuitenkin kertoo, että muuttajien onnellisuuden taso riippuu ensisijaisesti uuden kotimaan tarjoamasta elämänlaadusta eikä esimerkiksi muuttajan henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Raha ei riitä onneen

Kymmenessä onnellisimmassa maassa, jotka vuosi vuoden jälkeen ovat samoja vauraita maita, muualla syntyneiden osuus on keskimäärin 17%. Viiden kärkimaan joukossa luku on reilut 14% (Suomessa 2016 6,6%). Maailman kaikkien maiden keskiarvo on 8,6%.

Sellaiset kotimaansa jättävät, joilla on mahdollisuus valita, pyrkivät tietenkin hyvän maineen maihin. Siksi on luonnollista, että turvallisissa ja vakaissa maissa muualla syntyneiden osuus on poikkeuksetta korkeampi kuin muualla. Köyhyyttä, sotaa ja/tai vainoa pakeneva ei hakeudu tieten tahtoen ojasta allikkoon. Onnellisimmat mamut eivät kuitenkaan raportin mukaan asu maailman rikkaimmissa maissa vaan maissa, jotka tarjoavat parhaat eväät hyvään elämään mm. poliittisen ja taloudellisen vakauden ansiosta.

Jokainen, joka on esimerkiksi Dubaissa käydessään nähnyt rakennustyömailla  vuorokauden ympäri töitä paiskivia ja työpaikallaan myös asuvia pakistanilaisia siirtotyöläisiä ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Pakistanilaisille muutto Emiraatteihin tarkoittaa vain mahdollisuutta pitää kotimaahan jäävä perhe hengissä, ei onnellisuutta siinä merkityksessä kuin me sanan ymmärrämme.

Filosofeilla on taipumus määritellä onnellisuus merkityksellisen elämän sivutuotteeksi. Merkityksellinen elämä liittyy läheisesti itsensä toteuttamiseen, siihen että saa tehdä omasta mielestään kiinnostavia ja tärkeitä asioita ja parhaassa tapauksessa saa siitä jopa palkkaa. Jos kuitenkin yksilön elämää hallitsevat ulkopuoliset tahot ja olosuhteet eikä yksilöllä ole itsemääräämisoikeutta elämänsä ratkaisujen suhteen, onnellisuus tuppaa jäämään kaukaiseksi haaveeksi, jos siksikään. Sellaisessa tilanteessa jokainen kynnelle kykenevä alkaa harkita lähtöä jonnekin, jossa on edes teoreettinen mahdollisuus parempaan.

Olen vahvasti sitä mieltä, että ilman ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta ei ole onnellisuutta.

Jaettu onni on vähintään kaksinkertainen

Myös asenteilla on merkitystä. Mitä suopeammin kantaväestö suhtautuu maahanmuuttajiin, sitä korkeammat onnellisuuspisteet – ehkä hieman yllättävästi molemmilla osapuolilla, sekä mamuilla että kantaväestöllä.

Hyväksymisen astetta selvitettiin kolmella yksinkertaisella kysymyksellä. Ovatko maahanmuuttajat hyvä vai paha asia? Onko maahanmuuttaja naapurina hyvä vai paha asia? Onko maahanmuuttajan ja kanta-asukkaan läheisen sukulaisen avioliitto hyvä vai paha asia? Tässä joukossa mm. me suomalaiset tipahdimme mitalisijoilta emmekä sopineet 23 listatun kärkimaan joukkoon (Islanti otti kultaa). Meillä olisi potentiaalia paljon parempaan, mutta se edellyttää asenteiden muutosta.

Raportti päättyy kahteen tutkimattakin aika itsestään selvään johtopäätökseen. Ensinnäkin maahanmuutto palkitsee molemmat osapuolet, kun maahanmuuttajat ovat tervetulleita ja kun he kotoutuvat hyvin. Toiseksi liian nopeasti kasvavat maahanmuuttajien määrät saattavat vahingoittaa juuri niitä hyvän elämän edellytyksiä, jotka houkuttelevat uusia tulokkaita.

Raportin kirjoittajat toteavatkin, että ilmeisin ratkaisu tilanteessa olisi auttaa ihmisiä heidän kotimaissaan eikä ainoastaan perinteisellä taloudellisella avulla vaan ensisijaisesti tukemalla heitä rakentamaan omasta maastaan luottamukseen perustuva yhteiskunta – sellainen kotimaa, josta heillä ei olisi tarvetta lähteä pois.

Yhteinen onni on jokaisen asia

Ei niin suopeisiin asenteisiimme on tarttunut myös Punainen risti, joka koordinoi parhaillaan vietettävää rasismin vastaisen viikon kampanjaa.

Rasisminvastaisella viikolla 19.–25.3.2018 edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan.

Rasisminvastainen viikko koskettaa kaikkia ja sen tehtävä on saada pysyvä vaikutus ihmisten asenteisiin.

Jokainen meistä voi valita, onko osa ongelmaa vai osa ratkaisua. Pienillä teoilla on suuri vaikutus.

Give peace a chance. Anna maahanmuuttajalle mahdollisuus.

Lisää juhlan syitä

Tällä viikolla monet tärkeät ja hyvät asiat nivoutuvat yhteen. Maanantaina juhlistettiin tasa-arvoa ja tänään tiistaina vietetään onnellisuuden päivää. Se on ollut YK:n yleiskokouksen aloitteesta kalentereissa vuodesta 2012 lähtien. Asiasta päättäessään YK totesi, että onnellisuus on perustavaa laatua oleva inhimillinen päämäärä, jonka tulisi nykyistä paremmin ohjata mm. poliittista päätöksentekoa. Tätä ihmettä vielä odottelen.

Kirjoitin onnellisuudesta hieman perusteellisemmin muutama vuosi sitten täällä: Kell´onni on?

Kaiken kukkuraksi onnellisuuden päivään osuu tällä kertaa vuoden ehdottomasti paras ajankohta: kevätpäiväntasaus, jolloin yö ja päivä ovat suurin piirtein yhtä pitkiä kaikkialla maapallolla ja josta eteenpäin mennään yhä lisääntyvään valoon.

”Suurin piirtein” tarkoittaa sitä, että mm. meidän kulmillamme päivä ja yö olivat tasapitkiä jo sunnuntaina, ja tiistaina valo on voitolla Helsingin korkeudella jo 12 minuuttia, muualla maassa vieläkin enemmän.

Koska kuitenkin kalenteriin merkittäviä tasaus- ja seisauspäiviä ei ajoiteta maakohtaisesti vaan maantieteellisin perustein, ”on kevätpäiväntasaus tiistaina 20.3. klo 18.15. Tämä on hetki, jolloin Auringon kiekon keskipiste ylittää taivaanpallon ekvaattorin ja siirtyy eteläiseltä pallonpuoliskolta pohjoiselle. (Ursa). Joka tapauksessa:

Tervetuloa Aurinko!

Laatuaikaa aivoille

Meneillään olevan vuosittaisen aivoviikon teemana on tällä kertaa käytännönläheinen ”Vaali aivojasi”.

Aivoterveyttä käsitellään mediassa nykyisin muutenkin säännöllisesti. Lisääntynyttä palstatilaa ja ohjelma-aikaa selittävät muistisairaudet, jotka ovat niin yleisiä, että useimmilla meistä taitaa olla lähipiirissään niihin sairastuneita.

Aivojen hyvinvointiin vaikuttavat perusasiat ovat aiheen saaman huomion ansiosta kaikkien tiedossa: oikeanlainen ravinto, riittävä uni, liikunta, uusien asioiden opetteleminen ja vilkkaat sosiaaliset suhteet.

Kaltaistani itsekseen hyvin viihtyvää alkaa aika-ajoin miltei stressata se, että sosiaalisesta elämästä ja yhdessä tekemisestä veuhkataan myös tässä yhteydessä niin paljon. Eikö riitä, jos muut palikat ovat kasassa? Pitäisikö minun – noin 75-prosenttisen introvertin – ryhtyä verkostoitumaan väkisin aivojeni hyvinvoinnin nimissä?

Yksin, muttei yksinäinen

Onneksi sentään ei, sillä itsekseen ololla on myös myönteisiä seuraamuksia, vaikka niiden käsittely onkin jäänyt uhkakuvien alle. Yksinäisyydestä puhutaan kuin ihmiskuntaa väijyvästä, hengenvaarallisesta epidemiasta.

On luonnollisesti ihan eri juttu, onko yksin oleminen oma valinta vai olosuhteiden pakottama tila. Täysin ilman sosiaalisia kontakteja ihminen on todellisessa vaarassa syrjäytyä, ja syrjäytymisestä puolestaan seuraa ongelmia sekä fyysisessä että henkisessä hyvinvoinnissa. Vastentahtoinen yksinäisyys, jopa pelkkä tunne yksinäisyydestä, on yhdistetty mm. muistisairausalttiuteen.

Täydellisen eristäytymisen/eristetyksi tulemisen ja Duracell-pupumaisen hypersosiaalisuuden väliin sopii kuitenkin monenlaista olemista.

Itseäni uuvuttaa jo pelkkä ajatus siitä, että jokaisen päivän tulisi olla iloista yhdessä oloa ja yhteisöllisyyttä. Olen taipuvainen ajattelemaan, että se joka ei osaa olla kaksin itsensä kanssa, on suuremman uhan alla kuin se, joka uskaltaa altistua omalle seuralleen. Mikä mörkö siellä oman pään sisällä oikein pelottaa? Voin luonnollisesti olla väärässä.

outdoor-2206196__340

Ylitsevuotavaa ulospäinsuuntautuneisuutta arvostavassa maailmassa introvertit määritellään usein epäsosiaalisiksi, mikä antaa asiasta väärän kuvan. Introvertit viettävät kyllä keskivertoa vähemmän aikaa muiden seurassa, mutta kuitenkin juuri sopivan määrän omiin tarpeisiinsa.

Heillä on myös tutkitusti lukumäärältään harvempia ystävyyssuhteita kuin ekstroverteillä, mikä sivumennen sanoen tuntuu itsestäänselvyydeltä ilman tutkimuksiakin.  Heidän ihmissuhteensa ovat kuitenkin lähtökohtaisesti tasapainoisia, sitoutuneita ja vakaita. Laatua määrän kustannuksella.

Sosiaalisiksi suhteiksi en laske nimestä huolimatta sosiaalista mediaa, jonka hyötyihin ihmissuhteiden areenana suhtautumiseni on kaikin puolin skeptinen. En toivo tulevani robotin hoitamaksi, kun vanhenen ja tarvitsen apua, enkä halua olla tekemisissä ystävieni kanssa ensisijaisesti virtuaalimaailmassa. Teknologia on hieno asia silloin, kun se pysyy palvelijanamme, mutta ei silloin, kun me alistumme sen orjiksi.

Laatuaikaa

BBC:n epäsosiaalisuutta käsittelevä artikkeli Why being a loner may be good for your health mainitsee luovuuden psykologiaa työkseen tutkivan Gregory Feistin hypoteesin. Sen mukaan yksin oleminen näyttäisi vaikuttavan myönteisesti yksilön luovuuteen.

Tutkija määrittää luovuuden ajatteluksi tai toiminnaksi, jonka keskiössä ovat omaperäisyys eli uusi näkökulma ja hyödyllisyys eli konkreettiset tulokset. Hänen tutkimuskohteinaan olleita taiteilijoita ja tieteenharjoittajia yhdisti vahvana luonteenpiirteenä vähäisempi kiinnostus sosiaaliseen kanssakäymiseen eli epäsosiaalisuus. Havaintoa Feist selittää yksin olemisen mahdollistavalla pohdiskelulla ja havainnoinnilla, joita luovat prosessit edellyttävät.

Sosiaalista pidättyväisyyttä tutkiva psykologi Julie Bowker tuli hiljattain samaan tulokseen. Hänen mukaansa ilmiö voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: pelon aiheuttamaan ujouteen, sosiaalisen kanssakäymisen välttämiseen, koska se on vastenmielistä, ja epäsosiaalisuuteen, joka johtuu siitä, että henkilö on mieluummin itsekseen kuin muiden seurassa. Epäsosiaalisuus on myös Bowkerin tutkimuksen mukaan yhteydessä omaperäiseen itseilmaisuun.

Näyttää siis siltä, että on vaaratonta, ellei peräti suotavaa, viettää aikaa omassa seurassaan. Näin ainakin silloin, kun sen tekee positiivista syistä: ei siksi, että inhoaa tai vihaa kanssaihmisiä vaan siksi, että viihtyy hyvin omassa seurassaan.

Ajatuksen lentoa

Toinen hyvä tapa vauhdittaa mielikuvitusta ja synnyttää uusia ideoita on olla tekemättä mitään, mikä sekin onnistuu helpoiten itsensä kanssa kahden.

WP_20161206_11_04_10_Pro

Yhdysvaltalainen neurologian professori Marcus Raichle kollegoineen yllättyi, kun hän aivojen alueellista työnjakoa tutkiessaan havaitsi, että useampi aivoalue oli aktiivisessa tilassa, vaikkei niihin kohdistunut minkäänlaisia ulkopuolisia häiriötekijöitä tai tehtävänantoja kuten aistiärsykkeitä.

Tutkijaryhmä antoi näille tandemina operoiville aivoalueille yhteisnimen default mode network. Kyseinen lepotilaverkosto aktivoituu nimenomaan silloin, kun me emme tee mitään.

Verkosto on aktiivisempi levossa kuin tarkkaavaisuutta vaativien tehtävien aikana. Se kääntää huomiomme sisäänpäin: harrastamme itsetutkiskelua, ajatuksemme vaeltelevat omia polkujaan, muistelemme menneitä, unelmoimme ja visioimme tulevaa.

Ajatus on vapaa kuin hiirihaukka eikä lähe piikkilankaleirille, ee, ee! Ei lähe ajatus leirille, ei koskaan!

Itseoppinut filosofi Konsta Pylkkänen Veikko Huovisen romaanissa ”Havukka-ahon ajattelija”.

DMN-verkoston aktivoituminen ei edellytä sulkeutumista luostariin eikä edes Kainuuseen muuttoa, vaikka perinteisesti hiljaisuus onkin yhdistetty tajunnanvirtamaiseen aivotoimintaan. Samaan sinisille ajatuksille otolliseen tilaan pääsee kotisohvalla, rantakalliolla, laivankannella tai missä tahansa tilanteessa, joka on turvallinen ja jossa ympäristön häiriötekijät ovat riittävän heikkoja.

Operaation onnistumisen perusedellytys on luonnollisesti se, että malttaa vierotusoireita uhmaten olla erossa puhelimestaan.

WP_20170910_08_22_03_Pro

Samaan mielen laajenemisen teemaan hieman eri näkökulmasta liittyi muutaman päivän takainen HeSan artikkeli, jonka otsikko oli ”Nykyihminen löytää henkisyyden ilman jumalaa”. Järjestäytynyt uskonharjoittaminen on ollut läntisessä maailmassa pitkään vähenemään päin, ja nykyihmiset hakevat henkisiä kokemuksia ja tiloja muilla tavoin. Meditoiminen, luonnonilmiöiden ihmettely ja kosminen kummastelu – ne vievät nykyihmisen suuremman äärelle ja antavat ajatuksille siivet.

Katso ylös tähtiin äläkä alas jalkoihisi. Yritä ymmärtää, mitä näet, ja pohdi, mikä tekee maailmankaikkeuden olemassaolon mahdolliseksi. Ole utelias.

Kosmologi, astrofyysikko Stephen Hawking 1942-2018

Silence is golden

Jännittävä havainto aivoterveyden kannalta on sekin, että hiljaisuus kiihdyttää ainakin hiirillä aivosolujen lisääntymistä samalla tapaa kuin fyysinen aktiivisuus.

Kaksi hiljaista tuntia päivässä näkyi solujen määrän kasvuna oppimisen ja muistamisen avainalueella hippokampuksessa. Tämä todettiin tutkimuksessa, jossa pyrittiin selvittämään, onko erilaisilla äänimaailmoilla vaikutusta aivosolujen muodostumiseen, ja jossa hiljaisuus oli alun perin mukana vain verrokkitilana.

Verrattuna kontrolliääniin (staattista suhinaa, pentujen kutsuäänet, Mozartia pianolla) hiljaisuudelle altistuminen aikaansai merkittävän lisääntymisen solujen määrässä. Tulokset viittaavat siihen, että luonnoton ääniärsykkeiden puute ja myös monimuotoiset, tosin eläinkokeiden näkökulmasta epäolennaiset ärsykkeet (Mozart – jota hiiret eivät osaa arvostaa; oma huomautus) aktivoivat solujen esiasteita – mikä hiljaisuuden tapauksessa johtaa myös suurempaan määrään tehtävältään erikoistumattomia soluja – kun taas ympäröivä häly ja epämuodolliset taustaärsykkeet eivät sitä tee. 

Is silence golden? Effects of auditory stimuli and their absence on adult hippocampal neurogenesis

Vaali aivojasi!

Yksi suurista aivo-parkaamme uhkaavista vaaroista – huolimatta aivojen valtavasta kapasiteetista – on jatkuva, usein itseaiheutetun kiireen ja stressin siivittämä ylikuormitus ja siihen läheisesti liittyvä vaarallinen vitsaus: älylaitteet, joihin olemme kasvaneet kiinni.

Jouduin jo aikaa sitten kieltämään itseltäni aikasyöppö-naamakirjan maanantaista perjantaihin tajuttuani, että olin alkanut lukea päivän lehteä kuin FB-päivityksiä, nopeasti selaamalla ja vain otsikkotasolla. Myös blogin ylläpito kärsi, koska haahuilin aiheesta toiseen eikä keskittymiskyky riittänyt ajattelun fokusoimiseen yhteen asiaan kerrallaan. Uudet huonot tavat opin hämmästyttävän nopeasti, mikä oli pelottava havainto.

Näin helposti jopa kaltaiseni kypsä aikuinen jää hetkellisen mielihyvän eli dopamiinipurkauksen koukkuun. Kyseessä ovat luonnollisesti vain henkilökohtaiset kokemukseni, mutta ainoa riippuvuudestaan järkyttynyt en ole. Kannattaa kuunnella YLE Areenasta aihetta käsittelevä Minäkö digikoukussa? -ohjelma.

Aivojen parhaaksi ja aivoviikon kunniaksi suosittelen kokeilemaan älylaite-lakkoa tai edes rauhoittamaan yhden tunnin illasta algoritmien ja bittien ulottumattomiin. Säästyvän ajan voi vaikka pötkötellä sohvalla ja antaa ajatuksen viedä.

Apollonin ääni, osa 1

Muutama vuosi sitten pääsin käymään valonjumala Apollonin syntymäsaarella Deloksella. Nyt talvilomalla täyttyi toinen vuosikymmenien unelma, kun vierailin Ateenasta käsin Delfoíssa, jossa seisoi antiikin aikana valonjumalan tärkein temppeli.

Apollonin valo edusti alkuun ensisijaisesti tiedon valoa, totuutta ja sivistystä, ja rodoslaisten oma poika Helios – joka nimi tarkoittaa taivaalla paistavaa aurinkoa – oli auringon henkilöitymä. Vallanvaihdos aiheutti asioiden tilaan muutoksen, josta kirjoitin muutama vuosi sitten.

Merkityksellisin ero Helioksen ja Apollonin välillä on se, että he kuuluivat eri joukkoihin. Kreikan mytologian mukaan maailmaa hallitsivat ensin jättimäiset titaanit, joiden jälkipolvea Helios oli. Heidät syöksivät vallasta Olympoksen jumalat, joihin Apollon puolestaan kuului. Nämä kaksi jumalaa olivat siis eri aikakauden jumalia. Helios jäi häviäjien leiriin, kun Olympoksen jumalat ottivat vallan ja alkoi antiikin aika noin 700 eaa.

Päivän tähti

Nimellä on väliä

Heti tiedonhankinnan alussa upposin tavoilleni uskollisena muotoseikkoihin.

Ensin tärkein eli jumalan nimi. Valonjumala oli olymposlaisista ”kreikkalaisista kreikkalaisin” ja hänen toimiaikanaan eläneet muinaiskreikkalaiset kutsuivat häntä nimellä Apollon. Nimen viimeinen n-kirjain putosi pois, kun latinaa puhuneet roomalaiset kasvattivat valtakuntaansa ja vaikutusvaltaansa.

Myös temppelissä toimineen oraakkelin kotipaikan kirjoitusasusta on useampi näkemys. Englannikieliset käyttävät miltei poikkeuksetta muotoa Delfi.

YK:n paikannimikonferenssi suositti vuonna 1987 kansainväliseen käyttöön Kreikan ja Kyproksen omaa kreikkalaisten nimien latinaistusta. Järjestelmästä käytetään lyhennettä ELOT 743. Vaikka Suomen standardoimisliitto laati oman poikkeavan suosituksensa 2008, kotimaisten kielten keskus KOTUS suosittelee noudattamaan YK:n linjaa.

YK:n suosittama suomen(kin)kielinen kirjoitusasu nimelle Δελφοί on Delfoí, joka äännetään Delfí (paino loppu-iillä). Nyt on siis melkein palattu nimeen, jonka me monia sateita nähneet kuulimme historiantunnilla ja joka silloin kirjoitettiin ja lähestulkoon lausuttiinkin Delphoi. Yhtenäisyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi ja maailmanrauhan nimessä noudatan YK:n ohjetta.

Alexander_Consulting_the_Oracle_of_Apollo,_Louis_Jean_Francois_Lagrenée

Kuva: WikiCommons. Maalaus: Louis-Jean-François Lagrenée 1789. Apollonin kultainen patsas ja yksi hänen tunnuksistaan, kolmijalka, temppelin pyhimmässä osassa. Todellisuudessa oraakkelin vastaanotto oli maanpinnan alapuolella.

Kysyttyä konsulttipalvelua

Delfoí mainitaan yleisesti Kreikan tärkeimpänä arkeologisena nähtävyytenä heti Ateenan Akropolin jälkeen. En kykene asettamaan näitä ainutlaatuisia nähtävyyksiä arvojärjestykseen. Raunioita rakastavan ja historiasta kiinnostuneen näkökulmasta ne kaikki ovat mykistävyydessään vertaansa vailla.

Delfoí oli yksi antiikin Kreikan tärkeimmistä uskonnollisista keskuksista 700-luvulta eaa. alkaen. Pienestä kylästä kasvoi vauras ja vaikutusvaltainen kaupunkivaltio, kun siellä toimineen oraakkelin maine kiiri koko tunnettuun maailmaan.

Oraakkeli toimi siltana jumalten ja ihmisen, taivaan ja maan välillä. Sen neuvoja eivät hakeneet ainoastaan yksityishenkilöt vaan myös suuren vallan käyttäjät kuten poliitikot ja sotapäälliköt. Homeroksen mukaan mm. Mykenen Agamemnon kävi Pythiaa tapaamassa ennen Troijaan lähtöä.

Varsinainen näkijä – mantis – oli Apollon, oraakkeli oli hänen edustajansa promantis, jonka välityksellä Apollon ilmaisi kuolevaisille jumalaisen – siis isänsä Zeuksen – tahdon.

Latinan oraculum: jumalainen ilmoitus; myös paikka, jossa ilmoituksia annettiin. Kantasana orare: puhua, anoa, rukoilla.

Kreikan mantis (μάντις): ennustaja, näkijä, profeetta. Kantasana muinaiskreikan mainesthai (μαίνεσθαι): inspiroitua, tulla hulluksi.

Uusia tuulia

Ennen Apollonin valtakauden alkua alue kuului maaäiti Gaialle ja tunnettiin nimellä Pytho. Nimi viittasi alueella toiminutta oraakkeli-Pythiaa suojelleeseen maaemon  jälkeläiseen, valtavaan Python-käärmeeseen.

Apollon oli paitsi parantaja ja näkijä niin myös taitava jousiampuja, ja hänen kerrotaan vain muutaman päivän ikäisenä tappaneen käärmeen velipuolensa, seppä-Hefaistoksen takomilla nuolilla ja omineen maaäidille kuuluneen oraakkelin. Apollon syöksi näin vallasta isomumminsa, sillä Gaia oli Zeuksen isoäiti. Vallanvaihto tuotti valonjumalalle uuden epiteetin: Pythialainen.

Delfoín temppelin perustamisesta kerrotaan homeerisessa hymnissä Apollonille (noin 580–570 eaa.) seuraavaa (suomennettu Hugh G. Evelyn-Whiten englanninkielisestä käännöksestä):

… Sitten Fivos [Loistava] Apollon pohdiskeli sisimmässään, keitä hän toisi papeiksi suorittamaan uhreja ja palvelemaan häntä kallioisessa Pythossa. Tätä miettiessään hän huomasi nopean laivan viinintummalla merellä ja laivan sisällä paljon jaloja miehiä, kreetalaisia Minoksen kaupungista Knossoksesta […] Mutta Fivos Apollon yhytti heidät: avomerellä hän ponnahti heidän nopeaan laivaansa delfiinin muodossa. Siinä se makasi, isokokoinen ja pelottava peto, eikä kukaan heistä tunnistanut häntä […]

Zeuksen poika Apollon johdatteli heitä eteenpäin, kunnes he saapuivat kauas näkyneen viinimaa Krisan poukamaan, jossa merta kyntänyt laiva pohjasi hiekalle. Silloin jumala, kauas yltävä Apollon loikkasi laivasta kuin keskellä päivää loistava tähti: tulen lieskat leimahtelivat hänestä ja niiden kirkkaus ylettyi taivaaseen asti […]

”Ottakaa kauppatavaranne ja varusteenne laivasta ja tehkää alttari merenrannalle, sytyttäkää tuli ja uhratkaa valkoista viljaa. Seisokaa seuraavaksi rinta rinnan alttarin ympärillä ja rukoilkaa. Ja koska ensin, sumuisalla merellä, hyppäsin nopeaan laivaanne delfiinin muodossa, rukoilkaa minua Apollon Delfiniuksena ja myös pyhättöä tulee ikuisesti kutsua Delfiniukseksi sekä Epopsiokseksi [Zeuksen epiteetti: päällekatsoja, päällikkö].

Näin kreetalaisista kauppamiehistä ja merenkävijöistä tuli Delfoín pyhätön ensimmäisiä pappeja. Tosin homeeriset hymnit eivät välttämättä ole historiallista faktaa eivätkä tutkitusti nimestään huolimatta Homeroksen kynästä lähtöisin. Ne ovat tuntemattomiksi jääneiden runoilijoiden tekstejä, joiden ensisijainen tarkoitus oli selittää asioita ja ilmiöitä niin, että tavallinen kuolevainenkin ne ymmärtää, ja siinä sivussa kiillottaa jumalten julkisuuskuvaa.

Delfiini?

Nimen Delfoí alkuperän ensimmäinen mieleennouseva selitys on delfiini, jonka muodon Apollon otti rekrytoidessaan väkipakolla kreetalaisia papeikseen keskellä merta. Tosin

… maskuliinista muotoa Delphinius käytetään Apollonin sukunimenä, ja se juontuu joko lohikäärme Delfinestä (jota tavallisesti kutsutaan Pythoniksi), joka vartioi Python oraakkelia, tai siitä, että hän neuvoi kreetalaisille siirtolaisille reitin Delfoíin joko ratsastaessaan delfiinillä tai muutettuaan itsensä delfiiniksi. 

THEOI-sivusto

Nykykreikaksi delfiini on delfíni (δελφίνι), mutta muinaiskreikaksi delfís (δελφίς). Se on samakantainen sana kuin mm. kohtua, onkaloa ja onttoa merkitsevä delfys (δελφύς), jonka monikko on delfoí (Δελφοί).

Delfiinin hellyttävä vartalo muistuttaa muodoltaan kohtua, joten sanojen samakantaisuus ei ole yllättävää. Koska todennäköisesti – vaikkakaan ei satavarmasti Kreikan kaltaisessa, meren ympäröimässä ja merestä aina eläneessä maassa – kohtu on sanana vanhempi kuin delfiini, on mahdollista, että ”kala, jolla on kohtu” (tieteellisemmin: vedessä elävä nisäkäs) sai nimensä esikuvaltaan.

Jään kuitenkin pohtimaan, miksi paikannimeksi valikoitui monikkomuoto sanasta delfys.

Sijainti, sijainti, sijainti …

Pythia Apollonille pyhitetty laaja temppelialue rakentui huikeisiin maisemiin 500-600 metrin korkeuteen Parnassus-vuoren rinteeseen, keskelle kauneinta Kreikkaa. Ihmisen käden työ ja sitä ympäröivä luonto sulatuvat toisiinsa saumattomasti.

Temppeliltä avautuvat näkymät oliivipuiden peittämän rinteen ja syvän laakson yli vastapäiselle vuorelle, ja kaukaisuudessa kimmeltää Korintin lahti. Etäisyys Ateenasta on noin 180 km, ja linnuntietä Korintin lahden rantaan on 10 km.

20180206_121907265_iOS

Samalla paikalla on sijainnut viisi, mahdollisesti kuusi pyhättöä. Kolmesta viimeisestä on konkreettisia todisteita. Niistä vanhin paloi poroksi 548 eaa., ja seuraava tuhoutui maanjäristyksessä 373 eaa. Nykyisin nähtävillä olevat rauniot ovat peräisin 330 eaa. valmistuneesta temppelistä.

Oraakkelin onneksi myös maantieteelliset koordinaatit olivat kohdallaan. Sen palvelu perustui tietoon ja tietoa on siellä, missä ihmiset kokoontuvat ja minne on helppo pääsy suurelta alueelta. Liiketoiminnan kannalta keskeinen sijainti oli jo tuolloin merkittävä etu ja myyntivaltti.

Delfoíta keskeisempää paikkaa ei 700-luvulla eaa. tunnetussa maailmassa todistetusti ollut. Tarun mukaan pääjumala Zeus oli selvittänyt, missä maailman keskus sijaitsee. Hän lähetti Olympokselta matkaan kaksi kotkaa, toisen itään ja toisen länteen. Kotkat kohtasivat Delfoín yläpuolella, ja Zeus paiskasi maahan kiven maaäiti Gaian navan merkiksi.

IMG_20180206_140412

Temppelille johtavan Pyhän tien varressa näytillä oleva napakivi omphalos kuului temppelin varustukseen ja oli todennäköisesti meteoriitti.

Pyhää kohti

Nykyisen Delfoín arkeologisen alueen lippukojulta alkaa reitti, jota pitkin oraakkelin pakeille saapuneet ja muut pyhiinvaeltajat kulkivat temppelille jo ainakin 700-luvulla eaa. ja jota pitkin heidän jalanjäljissään myös nykyiset kävijät kulkevat.

Parin sadan metrin mittaista ”Pyhää tietä” reunustivat aikoinaan veistokset, jotka olivat yksityishenkilöiden, kaupunkien ja kaupunkivaltioiden kiitoslahjoja oraakkelille ja Apollonille avusta tai jonkun merkittävän tapahtuman kuten voittoisan taistelun muistomerkkejä. Näistä on jäljellä korkeintaan jalustoja, joita rinteet ovat tulvillaan.

20180206_120855392_iOS

Kapiteeli ateenalaisten stoan pylväästä

Luotettavista lähteistä eli 2.vuosisadalla vaikuttaneen maantieteilijä Pausaniuksen kirjasta ”Kreikan kuvaus” on saatu paljon yksityiskohtaista tietoa tästäkin asiasta. Hänen mukaansa esimerkiksi patsaita seisoi alueella noin 3000.

Näin siitä huolimatta, että ennen Pausaniusta Delfoíhin ehti Rooman valtakunnan keisarina vuosina 54-68 toiminut Nero. Suurena kreikkalaisen kulttuurin ihailijana hän ryösti Delfoísta mm. satoja kuvapatsaita kotiin viemisiksi. Niitä tuhottiin myös kristinuskon nimissä, ja jalometalleista tehdyt patsaat sulatettiin uusiokäyttöön.

Pyhän tien molemmin puolin seisoi myös kolmisenkymmentä aarrekammioita, jotka olivat poliksien eli kaupunkivaltioiden rakennuttamia ja rahoittamia. Aarrekammiot liittyivät esimerkiksi merkittävään sotasaavutukseen tai menestykseen urheilukilpailuissa. Näissä pienen temppelin näköisissä rakennuksissa säilytettiin rakennuttajan temppelille antamia arvokkaita ja suurikokoisia lahjoja, jotka tuotiin yleisön nähtäviksi vain tiettyinä päivinä vuodesta.

IMG_20180206_140622

Ateenalaisten paroslaisesta marmorista rakennuttama aarrekammio rahoitettiin Marathonin taistelussa 490 eaa. persialaisilta ryöstetyllä sotasaaliilla. Ranskalaisten arkeologien pystyttämässä uudisrakennuksessa (1904-1905) käytettiin hyväksi alkuperäisen rakennuksen osia, joita löydettiin poikkeuksellisen runsaasti.

Muistomerkkien ja aarrekammioiden pystyttäminen äityi kilpavarusteluksi, jota Delfoíssa pappina toiminut filosofi Plutarkhos paheksui syvästi:

Voiko närkästymättä katsoa näitä muistomerkkejä, jotka piirittävät jumalaa joka puolelta, näitä uhrilahjoja ja kymmenyksiä, verilöylyjen, sotien ja ryöstöjen hedelmiä, ja tätä temppeliä, joka on täynnä kreikkalaisilta saatua sota- ja ryöstäsaalista?

Robert Flaceliére: Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa

Uskonnon ja rahalla kerskailun välinen yhteys närkästytti ilmiselvästi Plutarkhosia. Hän otti kantaa myös tunnetun kurtisaanin, kuuluisan kuvanveistäjä Praksitelesin rakastajattaren Frynen kultaiseen patsaaseen.

Frynen sanotaan olleen Kreikan ensimmäisen alastoman naispatsaan malli. Ansioituneiden valtiomiesten keskelle pystytetty, menestyneen kurtisaanin itsensä rahoittama patsas oli Plutarkhosin mukaan kuin ”kreikkalaisen siveettömyyden voitonmerkki”.20180206_120821197_iOS

Päätemppelin alapuolella oleva stoa eli avoin pylväskäytävä (478 eaa.) pystytettiin muistoksi operaatiosta, jossa ateenalaiset tuhosivat Persian Xerxesin rakennuttaman sillan. Silta ylitti Hellespontosin salmen, joka erottaa Marmaranmeren ja Egeanmeren, Aasian ja Euroopan toisistaan.

Stoan kahdeksan pylvästä olivat tyypiltään siroja ja koristeellisia joonialaisia eivätkä yksinkertaista doorilaista ”halpa-designia”; yhden pylvään säästynyt kapiteeli on aikaisemmassa kuvassa. Kukin pylväs oli työstetty yhdestä marmorinkappaleesta eikä pätkistä kokoamalla kuten esimerkiksi kuvassa taustalla näkyvät päätemppelin doorilaiset pylväät.

Stoan ylimmän portaan etusivussa on omistuskirjoitus: ”Ateenalaiset omistivat (Apollonille) stoan, köydet ja keulakuvat”, joista viimeksi mainitut viittasivat persialaisista laivoista ”muistoksi” irrotettuihin tavaroihin.

20180206_121213924_iOS

Persialaissotien lopulla vuonna 479 eaa. läheisessä Plataiain poliksessa käytiin yksi sodan ratkaisevista taisteluista, jossa kreikkalaiset voittivat persialaiset.

Apollonille uhrattiin voitoista kymmenys. Kreikkalaiset sulattivat sotasaaliiksi ottamansa persialaisten aseet ja kierrättivät pronssin muistomerkiksi, joka seisoi temppeliä vastapäätä. Muistomerkki koostui kolmesta yhteen kiertyneestä käärmeestä. Käärmeiden päiden päällä oli alun perin yksi valonjumalan tunnuksista, kultainen kolmijalka, mutta se varastettiin 355 eaa.

Myös 8-metrinen pronssipylväs vaihtoi omistajaa. Rooman ensimmäiseksi kristityksi keisariksi tituleerattu Konstantinus Suuri siirsi pylvään vuonna 324 ”uuteen Roomaan” eli Byzantioniin, joka hänen kuolemansa jälkeen nimitettiin Konstantinopoliksi. Pylväs seisoo edelleen samalla paikalla nykyisessä Istanbulissa, vaikka antiikin laukkaradan tilalle onkin sittemmin noussut Sininen moskeija. Keisarin viemän pylvään paikalle pystytettiin Delfoíssa 2015 kopio, joka valmistettiin ottamalla Istanbulin pylväästä laastimalli.

20180206_121306916_iOS

Käärmepylväs seisoo Pyhän tien lopussa, vastapäätä temppeliä. Kuvassa näkyvää ramppia pitkin pääsi sisälle temppeliin ja edelleen oraakkelin vastaanotolle, kun oma vuoro koitti. Jos kävijä ei kuulunut etuoikeutettuihin, joille syystä tai toisesta oli myönnetty lupa jonossa etuiluun, vuoro arvottiin.

Jatkuu …

 

 

Valistunut vallanpitäjä

Talviloma vei rakkaaseen, rosoiseen Ateenaan – ja hyvä kun vei. Vaikka Ateena kelpaa kaikkina vuodenaikoina, siellä lomailu tähän aikaan vuodesta päästää kävijän paljon helpommalla kuin loppukesäinen visiitti.

Talvisessa Ateenassa turistit ovat ällistyttävän harvinaisia, ja 15 asteen tuntumassa häilyvä lämpötila on optimaalinen ulkona liikkumiseen. Bonuksena aurinko paisteli milloin pilvien raosta, milloin pilvettömältä taivaalta.

Majapaikaksi valikoitui 70-luvun nostalgiaa kokolattiamattoineen henkivä hotelli. Minkä se tyylipisteissä hävisi, sen se otti sijainnillaan takaisin ja enemmänkin. Adrian-hotelli sijaitsee täydellisellä paikalla Adrianuksen kadun (Odos Adrianou) varressa, muutaman kymmenen metrin päässä Adrianuksen kirjastosta, Akropolin juurella. Tämän parempaa paikkaa tukikohdaksi Ateenan lomalla ei ole, jos minulta kysytään.

IMG_20180204_111141

Hadrianuksen naapurustoa

Hotellille, kadulle ja kirjastolle nimen lainasi Rooman keisari Hadrianus (Adrianus), joka monen aikalaisensa tavoin oli suuri Kreikan ihailija.

Roomalainen Ateena

Noin 140-luvulta eaa. lähtien Kreikan alue oli Rooman hallinnassa.

Ateenan kaupunkivaltio liittyi roomalaisten hallintoa vastustavaan sotaan 86 eaa., josta rangaistukseksi raakalaismaisena tunnettu kenraali Sulla tuhosi Ateenan kaupunginmuurit ja ryösti mm. valtavan määrän kallisarvoisia patsaita sotasaaliiksi Roomaan. Kreikasta tuli virallisesti Rooman provinssi, mutta monet sen kaupunkivaltioista säilyttivät jonkinasteisen itsehallinnon. Varsinkin Ateena kukoisti korkeamman tiedon keskuksena.

Hadrianus ei ollut ainoa Kreikan ystävä Roomassa. Vauraat roomalaiset sekä ajan kuuluisimmat filosofit ja runoilijat kuten Cicero, Horatius, Ovidius ja Vergilius vierailivat Ateenassa tutustumassa sen nähtävyyksiin ja antoivat myös runsaskätisiä lahjoituksia antiikin aarteiden entisöimiseen. Kaupungin katselun lisäksi kävijät seurasivat retorisista taidoistaan tunnettujen ateenalaisten filosofisia luentoja ja henkeviä keskusteluja.

Ateenan arvostuksesta kertoo se, että Julius Caesar (keisarina 49-44 eaa.) armahti ateenalaiset kapinaan osallistumisen syyllisyydestä, minkä seurauksena kaupunki pääsi osalliseksi 300 vuotta jatkuneesta rauhan ja vaurauden ”Pax Romanasta”.

Aikansa sivistyslaitos

Hadrianus (76-138 AD) oli Rooman valtakunnan keisarina vuosina 117-138 AD, josta ajasta hän vietti 12 vuotta tien päällä, poissa Roomasta. Erityisen mieltynyt Hadrianus oli jo nuorena miehenä Kreikkaan, ja valtaan päästyään hänen tavoitteenaan oli tehdä Ateenasta valtakunnan kulttuurikeskus.

Omnium curiositatum explorator - Kaiken mielenkiintoisen tutkija

Kirkonisä Tertullianus (noin 155-230) Hadrianuksesta

Merkittävin Hadrianuksen Ateenan projekteista oli 130-luvulla rakennettu kirjasto. Kyseessä ei ollut yksinkertainen lukusali vaan 122 m pitkä ja 82 m leveä korkeiden muurien ympäröimä ja lukemattomien pylväiden koristama halli.

IMG_0724

Portti alueen sisältä päin nähtynä

Antiikin kirjastot eivät olleet meidän tuntemiamme lainakirjastoja vaan opiskelu- ja varastointitiloja. Ateenan suurimmassa kirjastossa säilytettiin melkein 20000 kirjan ohella mm. virallista valtionarkistoa (valtaosin papyrusrullien muodossa). Rakennuksessa toimi useita merkittäviä oppilaitoksia, ja lisäksi siellä järjestettiin kaikille avoimia yleisöluentoja sekä keskustelutilaisuuksia.

Maantieteilijä Pausanias kuvasi teoksessaan (1.18.9) kirjastoa näin: ”... sata fryygilaisesta marmorista tehtyä pylvästä, myös seinät ovat samaa materiaalia kuin kaarikäytävät. Ja huoneita koristavat kullatut katot ja alabasteri sekä patsaat ja maalaukset. Huoneissa säilytetään kirjoja.”

Patsaita oli tosiaan sata pelkästään keskellä sisäpihaa sijainneen, puutarhan ympäröimän koristeellisen altaan ympärillä ja vielä lisää mm. aluetta kiertäneen muurin koristeena ja sisäänkäynnillä.

Itse kirjastosta on hyvin vähän jäljellä, ja kaiken tallessa olevan näkee hyvin tonttia ympäröiviltä kaduilta. Germaaninen herulien heimo aiheutti suurta tuhoa 3.vuosisadalla AD. Rakennus korjattiin 400-luvulla, jolloin tontin keskelle puutarhaan rakennettiin Ateenan ensimmäinen kristitty kirkko. Sen ristinmuotoinen perusta on osittain erotettavissa ruohikon joukossa, samoin kuin sen seuraajan, kolmilaivaisen basilikan muoto sekä lattioita koristaneet mosaiikit.

IMG_20180207_081013
Tämä näkymä avautuu aamulenkkeilijän silmien eteen Dexippou-kadulta.

Taivaallisen ja maallisen sopuisa synteesi

Toinen Hadrianuksen nimeä kantava nähtävyys on Suomen 100-vuotisjuhlapäivänä sini-valkeassa valossa kylpenyt kaari, joka rakennettiin juuri ennen keisarin vierailua 131-132. Kaaren löytää, kun vaeltaa Adrianou-katua Plakan läpi vilkasliikenteisen Vasilíssis Amalías -kadun varteen.

athens
KUVA: Nordic Business Insider

Vierailun aikana juhlistettiin pääjumala Zeukselle omistetun valtaisan temppelin valmistumista. Temppelin rakennustyöt olivat alkaneet jo 500-luvulla eaa., mutta vasta Hadrianuksen 124-125 käynnistämän suuren rakennusohjelman osana työt saatiin vihdoin päätökseen. Kiitolliset kaupunkilaiset – näin oletetaan – rakennuttivat keisarin kunniaksi temppelialueen sisäänkäynniksi korinttilaistyylisen, 18 m korkean marmorikaaren. Portiksi sen muuttui ottomaaniaikana, jolloin siitä tuli osa kaupunginmuuria.

Juhlallisuuksien yhteydessä Hadrianus otti kunnianimet Olympios ja Panhellenios, mikä oli aika rohkea veto. Tittelit oli siihen asti liitetty nimenomaan Zeukseen. Hadrianus kohotti siis itsensä pääjumalan rinnalle ”kaikkien kreikkalaisten jumalaiseksi keisariksi”.

Toisaalta kaaren Akropolin puoleisella sivulla lukee: ”Tämä on Ateena, Theseuksen kaupunki”, ja Zeuksen temppelin puoleisella sivulla: ”Tämä on Hadrianuksen, ei Theseuksen kaupunki”. Tekstien uskotaan viittaavan vanhaan kaupunkiin eli antiikin Ateenaan ja Hadrianuksen rakennusprojektien tulokseen eli Pax Romanan aikana nousseeseen uuteen kaupunkiin.

IMG_0628
Olympialaisen Zeuksen temppeli

Zeuksen temppeli oli roomalaisaikaisen Kreikan suurin pyhättö ja yksi koko muinaisen maailman suurimmista. Temppelialueella seisoi mm. 104 massiivista korinttilaista pylvästä, jotka kohosivat yli 17 metriin ja joista pystyssä on nykyisin viisitoista.  Temppelissä oli kaksi jättimäistä, kullasta ja norsunluusta tehtyä patsasta. Niistä temppelin pyhimmässä osassa cellassa ollut patsas esitti Zeusta – Pausaniuksen mukaan vain Rooman ja Rodoksen kolossit olivat sitä suurempia –  ja toinen, temppelin ulkopuolella seisonut patsas Hadrianusta. Temppeli oli käytännössä keisarillisen kultin keskus, jossa Zeusta ja Hadrianusta palvottiin samalla alttarilla.

IMG_20180204_130133 (2)
Päätön Hadrianus

Oheisessa antiikin agoralla seisovassa patsaassa on hämmästyttävä korkokuva. Siinä Ateenan oma tyttö, kaupungin suojelija Athene seisoo Romulusta ja Remusta imettävän naarassuden selässä; Romulus ja Remus olivat mytologian mukaan Rooman perustajat. Athenen molemmin puolin seisoo Niki (Voitto). Kuvan sanotaan symboloivan Hadrianuksen visiota Rooman hallinnon vahvistavasta vaikutuksesta Ateenan kulttuuriperintöön.

Hadrianuksen ja ateenlaisten lämmin suhde oli ilmiselvästi molemminpuolinen eikä kyse ollut vain Hadrianuksen runsaasta taloudellisesta tuesta. Ateenalaiset antoivat suosikkiroomalaiselleen kaupunkivaltio Ateenan kansalaisuuden jo ennen kuin hänestä tuli keisari ja valitsivat hänet kaupungin korkeaksi virkamieheksi.

Juhlavuoden kunniaksi

Ateenan huippuhienossa kansallismuseossa järjestetään myös vaihtuvia näyttelyitä. Parhaillaan on tarjolla mm. Hadrian & Athens; näyttely jatkuu marraskuuhun asti. Se avattiin 2017, jolloin Hadrianuksen valtaannoususta tuli kuluneeksi 1900 vuotta.and_banner_en

Muutaman huoneen näyttely juhlistaa oppineen ja sivistyneen Hadrianuksen vaikutusvaltaista roolia suurena Kreikan ystävänä. Se selventää hänen panostaan kreikkalaisten älyllisten saavutusten ja Rooman perinteen sekoittumisessa länsimaisen kulttuurin keskeiseksi elementiksi.

Pikku sieluni, pikku kulkurini, ajelehtijani
missä nyt asut kalmankalpeana ja aivan yksin kaiken irvailun jälkeen.
Hadrianus kuolinvuoteellaan.

Happy Valentine!

Tämä pätkä on julkaistu alun perin helmikuussa 2011.

Helmikuun 14.päivänä muistetaan pyhää Valentinusta tai ainakin yhtä heistä. Katolisessa kalenterissa mainitaan kyseisen päivän kohdalla useampi samanniminen pyhimys. Monet päivän alkuperää selvitelleistä näyttäisivät kannattavan Valentinen päivän sankariksi erästä 200-luvulla elänyttä roomalaista pappia.

Make war, no love

Tarinan toinen päähenkilö, Rooman keisari Claudius II, jäi historiankirjoihin sotilaallisten saavutustensa ansiosta, vaikka hallitsikin vain kaksi vuotta (268–270).

Claudiuksen alamaiset eivät olleet yhtä innostuneita sodankäynnistä kuin keisarinsa, mistä syystä tällä oli vaikeuksia väen värväämisessä armeijaansa. Keisari arveli potentiaalisten sotilaiden olevan haluttomia lähtemään sotaan, koska he eivät halunneet jättää rakkaitaan. Niinpä Claudius kielsi kihlaukset ja avioliitot koko Rooman alueella.

Vastoin keisarin nimenomaista kieltoa edellä mainittu pappi-Valentinus jatkoi salassa avioliittovihkimisiä sanoen, että avioliitto on osa Jumalan suunnitelmaa ja elämän tarkoitusta.  Hän jäi laittomista toimistaan kiinni ja hänet heitettiin tyrmään odottamaan teloitusta.

Valentinuksella oli vankilassa säännöllinen vierailija, vanginvartijan tytär. Tarinan mukaan Valentinus jätti tälle teloituspäivänään viestin, mahdollisesti historian ensimmäisen Valentinen päivän kortin, joka päättyi sanoihin: ”Rakkaudella sinun Valentinukseltasi”.

Valentinus kärsi marttyyrikuoleman 14.helmikuuta vuonna 269. On makuasia, katsooko hänen kuolleen uskonsa vai romanttisen mielenlaatunsa tähden.

Liiton suojelijat

Pyhän Valentinuksen päivää vietettiin virallisesti ensimmäisen kerran vuonna 496. Se poistettiin paavin toimesta pyhimyskalenterista vuonna 1969, mutta päivän huomioiminen uskonnonharjoituksessa on siitä huolimatta sallittua.

Katoliset muistavat Valentinusta kihla- ja avioparien ja onnellisten avioliittojen sekä rakkauden ja rakastavaisten, mutta myös ruton, epileptikkojen ja mehiläishoitajien suojelupyhimyksenä.

Helmikuun 14.päivällä on vanhempikin yhteys avioliittoon. Antiikin Roomassa kyseisenä päivänä juhlittiin Junoa, joka oli pääjumala Jupiterin vaimo sekä naisten ja avioliiton suojelija. Juno on antanut nimen kesäkuulle – ilmankos se on suosittu hääkuukausi.

Antiikin Kreikassa oli sydäntalvella kalenterissa puolestaan avioliittokuukausi Gamelion (kreikan sanasta gamos = avioliitto), joka päättyi Theogamia-festivaaliin (jumalten liitto; kreikan sanasta theos = jumala). Juhlalla kunnioitettiin  roomalaisten Jupiterin ja Junon kreikkalaisen vastaparin, Zeuksen ja Heran, pyhää liittoa.

Myös Hera oli Junon tapaan avioliiton suojelija. Ironista asiassa on se, että puolisot  Zeus ja Jupiter olivat tunnettuja huikentelevaisuudestaan, irtosuhteistaan ja aviottomista lapsistaan. Suutarin lapsella ei siis tässäkään tapauksessa ollut kenkiä.

Romantiikkaa ilmassa

Romanttiseksi rakastavaisten päiväksi pyhimyspäivä muuttui 1000-luvulla Ranskan ja sittemmin myös muiden Euroopan maiden hoveissa niin kutsutun ”hovirakkauden” myötä. Kyseessä oli keskiaikaiseen ritarikulttuuriin olennaisesti liittynyt riiustelu ensisijaisesti ritarin ja linnanemännän välillä.

Kuudesta vaimostaan kuuluisaksi tullut reformaatiokuningas Henrik VIII teki Englannissa Valentinuksen päivästä virallisen juhlapäivän vuonna 1537. Korttiperinne alkoi kehittyä Englannissa 1700-luvun lopussa The Young Man’s Valentine Writer -nimisen opuksen myötä.

Teos sisälsi tunteellisia värssyjä niiden nuorten miesten käyttöön, jotka olivat itse kyvyttömiä sepittämään niitä mielityilleen. Samaan aikaan julkaistiin ensimmäiset painetut kortit asianmukaisine säkeineen ja kuvineen. Kortit vietiin alkuun henkilökohtaisesti perille, mutta kun postimaksut laskivat, ”valentinet” alettiin lähettää postitse. Tämä mahdollisti myös nimettömien tervehdysten lähettämisen.

Suomeen Valentinen päivän vietto tuli USA:sta, mistä syystä moni taitaa pitää sitä markkinahenkisten jenkkien keksintönä. Päivä lisättiin kalenteriimme vuonna 1987.

Ruostuiko rakkaus?

Kysymykseni kuuluu: Miten päivästä, jota muu maailma kautta vuosisatojen on viettänyt rakastavaisten päivänä, tuli meillä Ystävänpäivä?  Kuka on vastuussa tästä  eriskummallisesta mutaatiosta? Selittääkö sitä maanläheinen ja epäromanttinen kansanluonteemme vai ilmentääkö Ystävänpäivä samaa asiaa kuin kansallisasumme, kahiseva unisex-tuulipuku? Kuuluuko Ystävänpäivä sukupuolten välisen tasa-arvon syntilistalle?

Keskustelin kerran erään nettituttavuuden (sodassa ja rakkaudessa kaikki keinot ovat sallittuja) kanssa avioitumisesta ja ilmoitin meneväni naimisiin vain suuresta rakkaudesta. Hänen mielestään ajatukseni edustivat ”länsimaista yliromantisoivaa käsitystä avioliitosta”. Kuuluisia viimeisiä sanoja; siihen päättyi se tuttavuus.

Eläköön rakkaus ja romantiikka!