Menneisyys haastaa tulevaisuuden

Saturnus on hyvässä vedossa. Reilun vuoden takaisen Saturnuksen ja Pluton historiallisen yhtymän nostattamat aallot iskevät edelleen voimalla rantoihimme, Saturnuksen ja Jupiterin joulukuisen yhtymän seuraukset muokkaavat elämäämme, jopa elämäntapaamme kuten sopi odottaa, ja nyt Saturnus on jo kolmannen merkittävän kosmisen draaman toisena osapuolena. Sen seuraukset eivät todennäköisesti joudu häpeään Saturnuksen aiempien aikaansaannoksien rinnalla. Tällä kertaa toinen pääosan esittäjä on Saturnuksen kanssa Vesimiehen hallinnon jakava Uranus.

Syklien jatkumossa

Astrologiassa planeettojen väliset aspektit eli kulmat ovat tapahtumatuottajia, jotka toistuvat säännöllisin välein. Niistä muodostuu planeettojen keskinäinen sykli, jossa yhtymä aloittaa uuden kierroksen. Yhtymää seuraavat vuorollaan erikulmaiset aspektit, kun nopeampi planeetoista etenee Aurinkoa kiertävällä radallaan. Astrologian syklisyys on mielestäni yksi sen mielenkiintoisimmista ominaisuuksista. Isojen toimijoiden syklin vaikutusta omassa elämässä pääsee havainnoimaan, kun on riittävän paljon elettyjä vuosia takana.

Aktiivisimmin seurataan yhtymän ohella nk. kovia aspekteja: 90 asteen neliöitä jälkeen ja ennen yhtymää sekä niiden puolivälissä toteutuvaa 180 asteen oppositiota. Se onko itse yhtymä kova vai suotuisa aspekti, riippuu aika pitkälle osallistujista ja merkistä.

Saturnuksen ja Uranuksen syklin kesto yhtymästä yhtymään on noin 45 vuotta. Edellinen yhtymä tai oikeastaan kolmen yhtymän sarja toteutui 1988 Jousimiehen viimeisissä asteissa. Seuraava, tällä kertaa yksi ainokainen yhtymä on ohjelmassa kesällä 2032 Kaksosissa.

Henkilökohtaiset planeetat tuottavat elämäämme pääasiallisesti, mutta ei aina, pienemmän mittaluokan tapahtumia, mutta isot pelurit kykenevät mullistamaan maailmamme. Omalla kohdallani vuosi 1988 oli kaikilla areenoilla ikimuistettava, yksi elämäni parhaista vuosista.

Yhteiskunnallisella tasolla 1988 oli lämmittelykierros, jota seurasi mm. Saturnus/Uranus polariteettia hyvin ilmentävä Euroopan murrosten vuosi 1989.

Hallittu kaaos

Niiden seuraavaan yhtymään on siis vielä aikaa, mutta Saturnus tekee jo Vesimiehestä edellään Härässä kulkevaan Uranukseen vähenevää neliötä. Kyseessä on viimeinen merkittävä aspekti 1988 alkaneessa syklissä ennen vuoden 2032 yhtymää. Ensimmäinen tarkka osuma toteutui 18.helmikuuta (8.aste), seuraava koetaan 15.kesäkuuta (14.aste) ja kolmas jouluaattona (12.aste).

Aspekti ei kuitenkaan ole vaikuttava vain tietyllä ajanhetkellä vaan niin pitkään, kun se on orbilla eli aste-erolla määriteltynä riittävän lähellä täsmäosumaa. Vaikutuksen intensiteetti vaihtelee, mutta operaatio etenee. Niinpä tässäkään ei ole kyse mistään hetken huumasta. Aste-ero alkaa kasvaa vuodenvaihteen jälkeen, mutta kutistuu retrograde-vaiheiden takia uudelleen niin, että syys-marraskuussa 2022 se on vain 1-2 astetta. Nyt alkaneet/alkavat tapahtumat saanevat lopullisen muotonsa vasta tuolloin.

Neliö on vaativa, ellei suorastaan pakottava aspekti. Se aiheuttaa kitkaa ja jännitteitä. Yhtymässä planeetat löytävät mahdollisesti vaihtoehtojen puutteessa yhteisen sävelen, oppositiossa haetaan balanssia ääripäiden välillä, mutta neliössä ollaan napit vastakkain.

Neliön aspekti tapahtuu elementiltään yhteensopimattomien merkkien välillä. Uranus on maan Härässä, Saturnus ilman Vesimiehessä. Maa on raskasta, kiinteää, tiheää, liikkumatonta, konkreettista, pysyvää. Ilma on kevyttä, häilyvää, vaikeasti tavoitettavaa, jatkuvassa liikkeessä.  Maa edustaa ainetta, ilma ideaa.

Neliön osapuolina olevat merkit ovat laadultaan samaa tyyppiä: Härkä ja Vesimies ovat vakaita merkkejä. Ihmistä kuvattaessa ”vakaa” tarkoittaa jähmeää, itsepäistä, joustamatonta, konservatiivista, turvahakuista jne. ja kyseiset adjektiivit kuvaavat hyvin vakaiden merkkien energian laatua. Vallankaan haastavassa neliössä kumpikaan osapuoli ei halua antaa periksi ja kompromissit vaikuttavat toiveajattelulta.

Saturnuksen ja Uranuksen välinen neliö ei jätä kylmäksi etenkään Härässä ja Vesimiehessä eikä kahdessa muussa vakaassa merkissä, Leijonassa ja Skorpionissa, olevia planeettoja eikä muita kartan herkkiä kohtia.

Neliön puristuksessa pärjää, jos pystyy työstämään sen molempia puolia. Jos jättää toisen huomiotta, siitä tulee todennäköisesti vastustaja muodossa tai toisessa. Nyt pitäisi kyetä vastaamaan Uranuksen edustaman vapauden ja muutoksen kutsuun, mutta ei suinpäin uutta kohti syöksyen. Myös suuri opettaja Saturnus arvostaa kasvua ja kehitystä, mutta harkitusti ja järkevästi. Uranus on uhkarohkea, Saturnus über-varovainen. Muutos, omintakeiset kokemukset ja äkkikäännökset vastassaan järjestys, suunnitelmat ja ennustettavuus. Näiden reunaehtojen välissä luovien on mahdollista päästä optimaaliseen lopputulokseen. Olisiko hallittu kaaos tavoittelemisen arvoinen, realistinen tavoite?

Eikä tässä vielä kaikki. Merkkien tuoman haasteen lisäksi myös vakavan Saturnuksen ja sähäkän Uranuksen ominaisenergiat ovat toistensa vastakohtia. Saturnus luo ja pyrkii ylläpitämään pysyviä rakenteita, mutta Uranuksen tavoite on muuttaa nykytilannetta. Saturnus ei tee numeroa itsestään, mutta Uranus nimenomaan haluaa erottua muista, olla originelli oma itsensä.

Maailmankaikkeuden mielestä on varmaan hupaisaa, että konservatiivinen Saturnus on edistyksellisessä Vesimiehessä ja edistyksellinen Uranus on konservatiivisessa Härässä.

Saturnus = Isä Aika ja Suuri Opettaja; raja, rajoitus, este, hidaste; torjuminen, kieltäminen; puute, niukkuus, supistuminen, taantuma; vastuu, sitoumus, luotettavuus, kunniallisuus, oikeudenmukaisuus, reilu peli; peräänantamattomuus, kärsivällisyys, pyrkimys; kuri ja järjestys, säännöt, valvonta; velvollisuus, sovinnaisuus, perinteet, turvallisuus; säilyttäminen, lujittaminen, status quo; arvovalta, asiantuntijuus, kunnianhimo, saavutukset, yhteiskunnallinen status; liike-elämä, yrittäjyys, taloudellinen menestys; realiteetit; pelko, varovaisuus; karma, kohtalo

vis á vis

Uranus = Pelle Peloton; muutos, levottomuus, kumouksellisuus, edistyksellisyys; ideat, tieto, tiede, valistus, teknologia; omaperäisyys, yksilöllisyys, erillisyys, ulkopuolisuus, epäsovinnaisuus; innovaatio, inspiraatio, intuitio, improvisointi, luovuus, keksinnöt; vapaus, riippumattomuus, itsenäisyys, vapaa tahto; vuorovaikutus, sosiaalinen elämä (yksityiselämän vastakohtana), ystävyyssuhteet, verkostoituminen, tiimit, ryhmät, yhteisöt; yhteiskunnallinen tietoisuus, universalismi, humanismi; henkisyys, älyllisyys, objektiivisuus; kokeilut, kyseenalaistaminen, out-of-the-boxajattelu

Pikantin lisän tilanteeseen tuo se, että Saturnuksella on kotikenttäetu. Se on hallitsemassaan Vesimiehessä eikä tarvitse toimilleen kenenkään lupaa. Sitä vastoin Uranus-parka on omaan toimitapaansa ehkä kaikkein huonoimmin sopivassa Härässä, jossa se joutuu sekä hidastamaan tahtia että miellyttämään emäntäänsä Venusta. Nyt sillä on vielä Saturnuskin edistymisen esteenä.

Nopealiikkeinen ja uhkarohkea Uranus koko universumin hitaimmin syttyvässä merkissä Härässä joutuu tekemään hartiavoimin töitä konservatiivista ajattelua ja status quon puolustajia vastaan.

Suhdetoimintaa

Jos harrastaisin vedonlyöntiä, harkitsisin vastentahtoisesti, mutta vakavasti rahojeni sijoittamista Saturnukseen. Saturnus arvostaa yhteiskunnallista statusta ja taloudellista menestystä, jotka tuntuvat kulkevan käsi kädessä kaikkialla maailmassa. Se ei ainakaan vastaanpanematta anna Uranuksen modernisoida pankki- ja finassisektoria eikä avata talouselämän salaisuuksia ”ulkopuolisille”.

Toisaalta: Saturnus poistuu Vesimiehestä maaliskuussa 2023, mutta Uranus pysyy Härässä heinäkuuhun 2025 asti. Parissa vuodessa ehtii aika paljon ainakin, jos on Uranuksen kaltainen käänteissään nopea toimija.

Uranuksen agenda

Kirjoitin etupainotteisesti Uranus/Härkä -kombosta jo 2017 laajemmassa kosmisessa katsauksessa Suhdetoimintaa mm. näin:

Uranus on vapaudenrakas vallankumouksellinen, kapinallinen ja peloton pioneeri sekä kaiken kyseenalaistaja. Härässä se kyseenalaistaa kaiken, mikä liittyy rahaan.

Härkä ja 2.huone edustavat henkilökohtaisilla kartoillamme työllä ansaittua varallisuutta: käteisvaroja ja omaisuutta kuten asuntoja sekä niiden hankkimiseen otettuja lainoja, ts. meidän henkilökohtaisia taloudellisia resurssejamme.

Myös poliittisessa astrologiassa Härkä ja Skorpioni ovat rahan, kaupan, kulutuksen, sijoitusten, pankkitoimialan ja finanssimaailman merkkejä; ydinasia on sama, mutta mittakaava henkilökohtaisen sijaan globaali. Taloussivuilta eivät juttujen aiheet lopu.

Raha pyörittää maailmaa, ja Uranus aloittaa rahan maailmassa vallankumouksen, jonka aseina ja työkaluina on kosmoksen Pelle Pelottoman baby: uusi teknologia. Uranus ei siedä asioiden selittämistä sillä, että ”näin on aina tehty”. Se vaatii liikkumatilaa ja vaihtoehtoja. Velkavangit vapaaksi! Uranus on yksilön puolustaja.

Toisen jutun julkaisin, kun ”Uranus oli jo lähtökuopissa ja sen laukut eteisessä, Oinaan viimeisessä asteessa”.

Saturnuksen agenda

Modernit astrologit nimittivät vapaiden tähdistöjen puutteessa Uranuksen Vesimiehen kakkoshallitsijaksi Saturnuksen rinnalle samaan tapaan kuin Neptunuksesta tehtiin Kalojen hallitsija Jupiterin rinnalle ja Plutosta Skorpionin hallitsija Marsin rinnalle. Kolme ulkoplaneettaa löydettiin vasta, kun moderni teknologia mahdollisti niiden olemassaolon havaitsemisen (löytövuodet 1781, 1846 ja 1930).

Ehkä tämäkin on kosminen kuje. Uranus oli Kreikan mytologiassa Saturnuksen isä, jonka Saturnus kastroi erään perheriidan päätteeksi. Sitten astrologit tuomitsivat ne elinkautiseen yhteistyöhön, mahdollisesti työstämään ongelmallista isä-poika -suhdettaan?

Henkilökohtaisesti vierastan Saturnus/Vesimies -yhdistelmää, sillä näen Vesimiehen vahvasti Uranuksen tonttina. Pohdin asiaa ennen Saturnuksen siirtymistä Vesimieheen joulun alla ja tulin kuitenkin siihen tulokseen, että ”… Tulevaisuuteen tähyävä Vesimies ei ole konservatiivisena traditionalistina pidetylle Saturnukselle niin outo ympäristö kuin saattaisi luulla. Saturnus tekee tunnetusti mielellään huolellisia suunnitelmia ja sen tavoitteena pitkällä tähtäimellä on nimenomaan parempi tulevaisuus, mutta kuitenkin sellainen, joka rakentuu vakaille perustuksille eikä pilvilinnojen varaan.

Ilman merkit ovat kosmoksen viestijöitä ja verkostoitujia teemanaan ”connecting people”. Kaksonen on sanavalmis ja nokkela henkilökohtaisissa suhteissa, Vaaka diplomaattinen välittäjä ja ongelmanratkaisija. Internationalisti maailmanparantaja Vesimies rakentaa siltoja ryhmien ja yhteisöjen välillä.

Saturnus on opettaja – se kouluttaa meitä merkin teemoilla. Miettiessäni Saturnus/Vesimies -yhdistelmän potentiaalisia oppiaineita tajunnanvirta tuotti kaikenlaisten mullistusten yms. lisäksi vaihtoehtoja, joista monet ovat jo toteutuneet koronan ansiosta:

 • Säännöt ja kieltäytymiset mahdollistavat vapauden ja vapautumisen
 • Ei vapautta ilman vastuuta
 • Yhteisvastuu tai sen puute; sosiaalinen vastuu, sosiaalinen omatunto
 • Kollektiivinen karanteeni; kontaktien vähäisyys
 • Yksilön identiteetin täsmentyminen suhteessa ryhmiin, autenttisuus suhteessa muihin
 • Sosiaalisissa suhteissa tärkeämpää laatu kuin määrä
 • Tieteen auktoriteetti
 • llmaisuvapauden rajoittaminen
 • Dogmaattisuus, puhdasoppisuus, älyllinen kupla, tiedolla poissulkeva/kieltävä
 • Kaikkia hyödyttävä teknologinen kehitys
 • Digiloikka pakon edessä
 • Sosiaalisen median valtaa rajoittava lainsäädäntö
 • Teknologisia läpimurtoja ja/tai romahduksia
 • Läpimurto uuteen maailmanjärjestykseen
 • Yhdenvertaisuutta talouden ehdoilla
 • Tulevaisuuteen ulottuva unelma, ”I have a dream”

Pelottavana enteenä negatiivisesta Saturnus/Vesimies -potentiaalista mielessäni pyörii George Floydin murha 25.5.2020, joka jää historiankirjoihin sloganina ”I can’t breathe.” Ilman/hapen puutteesta on tulossa epätasa-arvon symboli – toisille sitä riittää, toisille ei. Viime päivien painajaismaiset uutiset Intiasta piirtävät ajastamme samaa rujoa kuvaa, kun ihmiset kuolevat kaduille lääkkeellisen ilman eli hengitysilman puutteeseen.

Shanawaz Shaikhin viime vuonna perustama Unity and Dignity -järjestö jakaa Mumbaissa ilmaiseksi happipulloja niille, jotka ovat turhaan yrittäneet löytää apua sairaaloista … Rakennusurakoitsija päätti tuolloin pitää taukoa bisneksistään ja keskittyä ihmisten auttamiseen. Hän myi pramean autonsa ja osti happipulloja. Hän yrittää antaa ihmisille viimeisen mahdollisuuden selvitä hengissä … Järjestö auttaa kaikkia ihmisiä rodusta, varallisuudesta, uskonnosta, ihonväristä tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta. – ”Ihmisyys on tärkeintä”, sanoo Mumbaissa Herra Hapen lisänimen saanut Shanawaz Shaikh.

HeSa 01.05.2021

Näin puhuu vahvasti Uranuksen vaikutuksen alainen Saturnus: ”Ihmisyys on tärkeintä”. Kiitos universumille hyvästä ja nostattavasta esimerkistä.

Lisäys 03.05.2021: Aamulla uutisoitiin, että Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikalle on myönnetty Suomessa ensimmäistä kertaa jaettava sananvapauspalkinto. Saturnus = palkinto, ansio + Vesimies = ilmaisuvapaus. Hieman hymyilytti.

Otteita henkilöhistoriastani

Henkilökohtaisella kartallamme Uranus ehtii tekemään vain yhden 84 vuoden kierroksen koko elämämme aikana, ellemme satu olemaan poikkeuksellisen pitkäikäisiä. Siksi Uranuksen osumat karttamme merkittäviin kohtiin ovat ”once in a lifetime” -tapahtumia.

Uranus sanoo: Yes we can

Kartallani vakaissa merkeissä ovat ASC/DESC -akseli (Leijona/Vesimies), Jupiter ja Pluto (1.huone, Leijona), Kuu (4.huone Skorpioni) ja Venus (10.huone Härkä).

Oman lisänsä asetelmaan tuo se, että 4.huoneen Kuu, 1.huoneen kulma ja 7.huoneen kulma (ASC/DESC -akseli) muodostavat asteen tarkkuudella suorakulmaisen kolmion. Kun yksi em. kohdista on transitoivan planeetan aspektin kohteena, koko kolmikko on paineen alla.

Uranus T on jo 10.huoneesta oppositiossa Kuuhuni ja Saturnus T on yhtymässä laskukakseliini eli 7.huoneen kulmaan.

Ei tarvitse olla tietäjä ymmärtääkseen, että ihmissuhteet ovat kohdallani ajan teema. Mahdollisesti luvassa on myös suuri irtiotto. Aavistus perustuu empiirisiin havaintoihin:

1976-77 – poistuin Suomesta Vesimies-äitini inspiraation seurauksena

 • Saturnus T yhtymässä nousuakseliini Leijonassa ja neliössä Kuuhuni Skorpionissa
 • Uranus T yhtymässä Kuuhuni Skorpionissa.
 • Saturnus T Leijonassa neliö Uranus T Skorpionissa

1999-2000 – palasin Suomeen ja irtisanouduin pitkästä työsuhteesta

 • Saturnus T Härässä 10.huoneessa oppositiossa Kuuhuni Skorpionissa
 • Uranus T Vesimiehessä yhtymässä laskuakseliini ja neliössä Kuuhuni Skorpionissa
 • Saturnus T Härässä neliö Uranus T Vesimiehessä

2021 – pitäisikö pakata laukut valmiiksi?

 • Saturnus T Vesimiehessä yhtymässä laskuakseliini ja neliössä Kuuhuni Skorpionissa
 • Uranus T Härässä 10.huoneessa oppositiossa Kuuhuni Skorpionissa
 • Saturnus T Vesimiehessä neliö Uranus T Härässä

Maltan tuskin odottaa, mitä Saturnus/Uranus -tiimi saa elämässäni aikaan tässä kohtaa sykliään.

Jokainen vallankumous hiipuu ja jättää jälkeensä vain uuden byrokratian liman.

Franz Kafka

Toiveajattelua?

Luin Nature-lehdestä artikkelia, joka liittyi ei-niin-yllättäen koronaan. Tällä kertaa pohdittiin rokotustodistuksen potentiaalisesti tuottamaa globaalia eriarvoisuutta. Aivoni tekivät kuitenkin tepposen ja luin sanan ”vaccination certificate” sanaksi ”vacation certificate”. Tajusin erheeni vasta pitkän artikkelin loppumetreillä, vaikka sana toistui useita kertoja. Wishful thinking at its best!

Kuinka vahvasti – jos lainkaan – odotuksemme, toiveemme ja haaveemme ohjaavat toimintaamme?

Mielen syvyyksistä

Kielessä tunnetaan ilmaus freudilainen lipsahdus. Kyseessä on klassiseen psykoanalyysiin liittyvä termi, joka tarkoittaa viestinnällistä tai toiminnallista erehdystä: ihminen tulee sanoneeksi tai tehneeksi jotain sellaista, mitä hän ei ainakaan tietoisesti tarkoittanut.

Psykoanalyysin isä Sigmund Freud (1856–1939) esitti, että nämä lipsahdukset eivät ole vahinkoja vaan ne kertovat ihmisen alitajunnasta nousevista perimmäisistä tunteista, toiveista ja haluista. Hän käytti erheistä virheellistä suoritusta tarkoittavaa termiä Fehlleistung, mutta muu maailma tuntee ne idean keksijän mukaisesti freudilaisina lipsahduksina. Virallinen termi ilmiölle on parapraxis, jossa yhdistyvät kreikan pará merkityksessä päinvastoin ja toimintaa tarkoittava praxis – sanomme tai teemme asian juuri päinvastoin kuin tarkoitimme.  

Freudin mukaan ihmismielessä on kolme tasoa, joista tietoinen taso ego toimii alitajunnasta eli idistä nousevien alkukantaisten ja vaistonvaraisten perustarpeiden ja moraalisena omatuntona toimivan yliminän eli superegon vaatimusten puristuksessa. Selittääkö tämä sen, että toivon pilkahduksen tarpeessa – ”Mutta minä haluan Kreikkaan nyt heti!” – luin rokotusta tarkoittavan sanan kerran toisensa jälkeen lomaksi olkoonkin, että tässä tapauksessa sanat ovat merkitykseltään lähisukuisia: ilman rokotusta lomakin jää pelkäksi haaveeksi?

Aivotutkijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että ihminen on olemassaolonsa alusta alkaen havainnoinut ympäröivästä todellisuudesta vain evoluution kannalta tärkeitä asioita. Fokus oli välttämätön henkeä uhkaavien vaarojen eliminoimiseksi.

Pysyviksi ja tiedostamattomiksi muuttuneet havainnoinnin tavat ovat yleensä loogisia ja rationaalisia, ja niiden tavoitteena on auttaa yksilöä selviytymään tilanteesta, joka edellyttää esimerkiksi päätöksentekoa muuttuneissa olosuhteissa. En epäile lainkaan, etteivätkö aivoni pystyisi ”näyttämään” sanoja minulle siinä muodossa kuin haluan ne nähdä. Tarvitsin helpotusta angstiin ja edellä kuvaamani lukuvirhe teki tehtävänsä.

Tieteellisessä tutkimuksessa käytetään keskenään hyvin erilaisia tutkimusmenetelmiä. Hermeneuttisen tutkimusstrategian perusteesi on, että asioiden tulkinta on tulkitsijan versio asiasta. Tiedostamaton mielenkerros tuottaa tietoisuuden tasolle tulkinnan – jokaisella on oma todellisuus. Hyvin filosofinen ajatus tuntuu olevan lähellä Freudin teoriaa mielen kerroksellisuudesta: Id pyrkii ohjailemaan Egoa – alitajunta vaikuttaa tietoisuuteen.

Lingvistinen näkökulma

Kun Freud julkaisi Fehlleistung-teoriansa, kielitieteilijä Rudolf Meringer esitti vastalauseensa. Meringer oli luetteloinut ja analysoinut tuhansia lähinnä työkavereittensa suusta ulos pullahtaneita ”sammakoita”, joista valtaosan hän määritti olleen sekaannuksia kirjaimissa, ei merkityksissä. Samaa mieltä on mm. kielen kognitiivista perustaa sekä sanojen ja lauseiden tuottamisen ja ymmärtämisen malleja tutkinut psykolingvistikko Rob Hartsuiker, jonka mukaan valtaosa sammakoista on täysin viattomia.

Hänen mukaansa pääasiallinen syy sekaannuksiin löytyy tavasta, jolla aivot hakevat sanoja. Aivot valitsevat ensin sanan valtavista sanajoukoista, jotka ovat ryhmittäytyneet samankaltaisuuden ja merkityksen mukaan. Nokkelat aivomme ottavat luonnollisesti huomioon myös konnotaatioiden ja sarkasmin kaltaiset hienosäädöt valintaa tehdessään. Seuraavaksi aivot valitsevat sanan äänteet. Tässä vaiheessa tapahtuvat Hartuikerin mukaan mm. useimmat konsonanttien vaihtumiset.

Aivokuvantamisissa on todettu, että aivomme kuitenkin torppaavat valtaosan erehdyksistä ennen kuin lausumme sanat ääneen. Mm. alkoholi, nopea puhe, väsymys ja ikääntyminen heikentävät ”portinvartijan” tehoa.

Valkoisen karhun vika?

Fjodor Dostojevski kirjoitti 1863 esseessään: ”Koetapa selviytyä tästä tehtävästä: älä ajattele valkoista karhua, ja tulet huomamaan, että se kirottu olio nousee mieleesi jok’ikinen minuutti.” Tekstiin törmäsi sittemmin Harvardin yliopistossa psykologian professorina työskennellyt Daniel Wegner. Hän innostui Dostojevskin ajatuksesta niin paljon, että teki ajatusten tukahduttamisen tutkimuksesta elämäntyönsä.

Wegnerin tutkimustyön tuloksena syntyi ironisen prosessin teoria. Ironia piilee siinä, että samaan aikaan kun yksi osa aivoistamme tekee parhaansa ollakseen ajattelematta kiellettyä asiaa, toinen osa varmistaa säännöllisin välein, ettei tabu ole nousemassa tietoisuuteen. Valitettavasti tarkastus aktivoi tabun, joka nousee mieleemme kerta toisensa jälkeen.  

Kolmoisdiagnoosi

Vaccination muuttui vacationiksi, koska ID halusi nautintoa, aivot tekivät virheen äänteiden valinnassa ja kielen tuottamisen prosessista tuli ironinen, kun yritän liikaa olla ajattelematta Kreikan merta ja aurinkoa.

Hoitosuunnitelma: koronarokotus ja menolippu Välimerelle.

Miit: hän joka naukuu

“Etkö tiedä, miksi Bast, rakkauden jumalatar, kuvataan kissan kaltaiseksi?”

”En välitä kissoista enkä jumalista”, sanoin ja tavoittelin häntä syliini silmät himosta kyynelissä.  Mutta hän torjui käteni ja sanoi: ”Aivan kohta saat koskea käsillä jäseniäni ja mielellään saat panna kätesi rinnalleni ja syliini, jos se rauhoittaa sinua, mutta ensin sinun on kuunneltava minua ja tiedettävä, että nainen on kissan kaltainen ja myös intohimo on kissan kaltainen.

Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen, 3.kirja, luku 5

Bast (myös Bastet), johon Nefernefernefer viittaa avatessaan Sinuhelle naiseuden saloja, oli yksi muinaisen Egyptin monista kissaeläimiltä luonteenpiirteensä saaneista jumaluuksista.

Ihmisellä ja kissalla on pitkä yhteinen historia. Kissojen perimä on paljastanut viitteitä siitä, että villikissat kesyttivät itse itsensä noin 10000 vuotta sitten. Tapahtuneen nähdään liittyneen maanviljelyn yleistymiseen Lähi-Idässä ja hedelmällisen puolikuun alueella. Kissat löysivät hyvät metsästysapajat viljapelloilta ja -varastoista, joissa erilaiset jyrsijät viihtyivät noutopöydän ääressä, ja ne päättivät käydä taloksi. Ihmiset puolestaan olivat ilahtuneita kissojen hyödyllisyydestä tuholaisten ja varsinkin niiden vanavedessä saapuneiden, hengenvaarallisten käärmeiden torjunnassa.

Egyptissä kissa ei kuitenkaan jäänyt pelkän poliisin ja puhtaanapitolaitoksen rooliin.

Pehmeiden käpälien kätkössä raatelevat kynnet

Sekhmet

Muinaiset kansat etsivät maailmaa selittäessään yhteyksiä arkensa ja luonnonilmiöiden välille, ja niin tekivät myös egyptiläiset, jotka assosioivat kissan aurinkoon. Kissojen kellanoranssin sävyinen turkki muistutti heitä taivaalla loistavasta auringosta, jonka lämmössä kissat mielellään paistattelivat. Nykykissatkin löytävät tunnetusti jokaisesta kodista kaikkein lämpimimmän paikan.

Mainittakoon, että muinaisen Egyptin kissat eivät tosiaan tämänhetkisen tiedon mukaan olleet mustia vaan leijonamaisen kellanoransseja, usein myös kellanoranssin ja mustan raidallisia kuten niiden kantaisä, afrikanvillikissa eli nubiankissa (Felis lybica). Yleinen oletus kissojen mustasta turkista selittynee säilyneiden kissapatsaiden raaka-aineella. Valtaosa kissapatsaista oli valettu pronssista, joka patinoituu vanhetessaan vihertävän mustaksi.

Kissojen ja auringon merkittävin yhtymäkohta egyptiläisten käsityksen mukaan oli kuitenkin niiden kaksoisluonne. Aurinko on elämän lähde, mutta kuivassa erämaassa myös uhka elämälle – sen loistava voima on samanaikaisesti sekä suojelevaa että tuhoavaa. Kissat ovat sulokkaita ja leikkisiä, hedelmällisiä ja hoivaavia, mutta myös salaperäisiä ja arvaamattomia sekä aggressiivisia ja vaarallisia.

Sen käpälät ovat pehmeät, mutta niiden kätkössä piilevät raatelevat kynnet, jotka armahtamatta uppoavat sydämeen asti. Totisesti nainen on kissan kaltainen, sillä myös kissalle tuottaa nautintoa, kun se kiusaa uhriaan ja tuottaa kynsillään kipua sille kyllästymättä koskaan tähän leikkiin. Vasta uhrinsa lamaannuttua kissa syö sen ja menee etsimään uutta uhria.”

Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen, 3.kirja, luku 5

Muinais-Egyptin jumaluuksista kissanluonteisia auringonjumala Ran tyttäriä olivat mm. Bastet ja Sekhmet, jotka muiden ”Ran silmiksi” kutsuttujen jumaluuksien tavoin kuvattiin naarasleijonan tai leijonapäisen naisen hahmossa, auringonkehä päänsä koristeena.

Kissanainen

Miit tarkoitti naaraskissaa, Miu uroskissaa ja Pa-Miu kollia. Auringonjumala Ra otti satunnaisesti suuren kissan muodon, jolloin häntä kutsuttiin ”ylimmäiseksi kolliksi”.

Bastetiin yhdistetyt piirteet alkoivat yksipuolistua keskivaltakunnan aikana (noin 2055 – 1750 eaa), jolloin villikissa vakiintui elämään ihmisen rinnalla. Tältä ajalta ovat peräisin mm. ensimmäiset seinämaalaukset kissoista kotieläiminä.

Bast esitettiin ensisijaisesti kotikissan hahmossa hoivaavana ja suojelevana jumaluutena, kun taas Sekhmet oli kuin sen alter ego: ”hurja ja säälimätön, sodan ja kulkutautien jumalatar, jonka polttava hengitys puhalsi kuumalta aavikolta ja joka onnistui lähes tuhoamaan ihmiskunnan”. Noin Sekhmetiä kuvataan Amos Rexin ”Egyptin loisto” -näyttelyssä.

Bastet hieroglyfein kirjoitettuna. Kuva: Glencairn Museum

Bastet kulki joka päivä taivaan halki isänsä Ran rinnalla, ja yön laskeutuessa se suojeli kissan hahmoisena Rata tämän vaarallisimmalta viholliselta, Apep-käärmeeltä. Kuolevaisten elämään Bast toi terveyttä, hedelmällisyyttä ja lapsionnea sekä elämännautintoja kuten musiikkia ja tanssia. Se toimi kodin, perhe-elämän ja varsinkin naisten ja lasten suojelijana ja keikkui kaikkien egyptiläisten kaulalla tai ranteessa amulettina turvaamassa kantajaansa pahalta. Kissa-amuletit olivat suosittuja uudenvuodenlahjoja, ja Bastin nimi kaiverrettiin usein myös vuodenvaihteen seremonioissa käytettyihin “taskumatteihin”.

Bastet ja Horus

Bastetin maanpäällisen avatarin suojatusta asemasta kertoo mm. se, että kissan tappamisesta – vaikka vahingossakin – rangaistiin kuolemantuomiolla. Kissoja ei Egyptissä palvottu, mutta etenkin naaraskissoja pidettiin arvossa ja niitä kohdeltiin kotitalouden kunnioitettuina jäseninä, sillä niiden nähtiin kantavan jumalaista energiaa.

Bastista tuli yksi suosituimmista jumaluuksista jo II dynastian (2890 – 2670 eaa.) ajoista lähtien ja sen kultti jatkui roomalaisajalle asti, jolloin muinaiset pyhät jäivät kristinuskon varjoon. Noin 943–720 eaa. hallinneet faraot rakennuttivat Bastille Niilin suistoon, sittemmin Per-Bastiksi (”Bastin talo”) kutsuttuun kaupunkiin temppelin, jonne egyptiläiset toivat kotikissojensa muumioidut ruumiit vuotuisen festivaalin yhteydessä. Kreikkalaisen historioitsijan, kovana liioittelijana eikä kovin luotettavan tiedon jakajana tunnetun Herodotoksen mukaan Bastin kunniaksi järjestetyissä riehakkaissa juhlissa viini virtasi ja musiikki soi (kaupungin kreikkalainen nimi on Bupastis):

… sittenkuin he saapuvat Bubastiiseen, he juhlivat panemalla toimeen suuria uhreja, ja siinä juhlassa kuluu enemmän rypäleviiniä kuin muuten koko vuotena. Siinä tulee kokoon miestä ja naista, aina seitsemäänsataantuhanteen henkeen, paitsi lapsia, niinkuin maan asukkaat kertovat.

Temppelissä valmistettiin pronssisia kissapäistä naista tai kotikissaa esittäviä patsaita, joita vierailijat ostivat Bastille lahjoitettaviksi. Kun näitä ex voto -lahjoja kertyi epäsuotavan paljon, papit kaivoivat ne ojiin ja piilottivat alueella sijainneisiin katakombeihin, joista niitä palautettiin tuhatmäärin päivänvaloon 1800-luvulla.

Elävänä ja kuolleena

Temppelialueella toimi myös hautausmaa, josta löydettiin kaivauksissa yli 300 000 muumioitua kissaa. Isoa määrää selittää kissan rooli Bastin edustajana: kuolleiden kissojen huono kohtelu olisi saattanut kostautua arvaamattomilla tavoilla, kun kehräävästä kissasta olisi kuoriutunut kostonhimoinen leijona.

Kotikissoilla oli lokoisat olot. Niille tarjottiin herkkupaloja ja pehmeä peti, niitä kylvetettiin ja harjattiin, ja kun ne kuolivat, niiden turkkiin hierottiin seetripuun öljyä ja ne käärittiin pellavaliinoihin.

Kuin kapaloituja vauvoja – kissamuumioita

Pellavaan käärittyihin kissapaketteihin tavattiin maalata tai muotoilla kissan kasvot. Muumioitu kissa saatettiin vielä sulkea kissanmuotoiseen pronssiarkkuun. Joskus rakastettu kotikissa pääsi hengestään isäntänsä kuoltua ja se haudattiin tämän kanssa samaan hautakammioon. Sieltä yhteinen matka jatkui yhtätassua tuonpuoleiseen.

Kaikki löydetyt kissamuumiot eivät kuitenkaan olleet kotikissoja, sillä Bast-kulttiin on todettu liittyneen suuren mittakaavan pentutehtailua. Kissoja kasvatettiin, tapettiin ja muumioitiin myytäväksi temppeliin saapuville pyhiinvaeltajille, jotka uhrasivat ostoksensa Bastille tämän avun toivossa tai kiitokseksi jo saadusta avusta. Uhrilla nähtiin palautettavan Bastille sen jumalaista voimaa.

Ikuinen ystävämme

Kissan asema muinaisegyptiläisessä kulttuurissa oli erityinen, mikä vaikuttaa aiheuttaneen pysyviä geneettisiä muutoksia kissojen DNA:han. Jokainen tuntemani kissa on ollut niin erityinen, että on helppo uskoa sen olleen vähintään kuninkaallista ellei suorastaan jumalaista alkuperää. Jokainen niistä on kantanut sisimmässään Sekhmetin ja Bastin perimää.

Lopuksi terveiset haudan takaa:

Kuvakaappaus Amos Rexin -sivustolta: Muinaiset egyptiläiset ystäväni

Korona tarttui kieleen

Latinan sana corona tarkoittaa alun perin kukkaköynnöstä ja seppeltä.

Jo latinassa, ennen muihin kieliin kulkeutumistaan, corona on alkanut merkitä myös hallitsijan tai muun arvovaltaisen henkilön päänkoristetta, kruunua. Merkitys on lainautunut muihin kieliin; latinasta lainattuja ovat esim. saksan Krone, ruotsin krona (ja siitä suomen kruunu), englannin crown ja venäjän koróna.

Kruunu on ollut hallitsijan tunnusmerkki. Koska kruunu oli vallan symboli, se ilmestyi kolikkoihin, minkä jälkeen se antoi nimen myös itse kolikolle ja sittemmin usean maan rahayksikölle (viron kroon, ruotsin krona, norjan ja tanskan krone, islannin króna, tšekin koruna). Niinpä myös kolikon vaakuna- tai kuvapuoli on suomeksi kruuna.

Kruunu-sana on otettu käyttöön kuvallisessa merkityksessä myös eri tieteenaloilla. Auringon kaasukehä on korona, sydäntä ympäröivän valtimon tieteellinen nimi on arteria coronaria, ja pallomaiset koronaviruksetkin saivat nimensä kruunua muistuttavan rakenteensa takia.

Kielikello 2/20, Kirsti Aapala ja Klaas Ruppel: Korona on muutakin kuin virus

Reilu vuosi sitten, 13.tammikuuta 2020, kirjoitin artikkelissa ”Sanoilla on merkitys/tä” mm. näin: ”Vuoden vaihtuessa on tapana katsoa sekä eteen- että taaksepäin. Kieliasioissa tulevaisuuden ennustaminen on miltei mahdotonta, sillä kieli kuvastaa aikaansa ja maailmanmeno on parhaimmillaankin epävakaata ja täynnä yllätyksiä.”

Toteamukseni ennustamisen vaikeudesta kävi tällä kertaa toteen maksimaalisesti, kun yllätys saapui koronaviruksen muodossa. Sen vaikutus jokapäiväiseen kieleen on ollut historiallisen suuri – osin ohimenevästi, osin pysyvästi. Koronavuosi 2020 oli kiireistä aikaa sanakirjojen toimittajille ja muille kielen ammattilaisille.

Oma Kotuksemme lisäsi tietokantaansa vuoden aikana noin 4000 uudissanaa, joista reilut sata on korona-alkuisia yhdyssanoja. Lääketieteellisessä merkityksessä sana korona oli otettu mukaan jo SARS-epidemian yhteydessä.

Joku toinenkin saattaa olla tieteellisellä ja virallisella koronasanastolla kyllästetty. Onneksi uudissanalistoilla on myös sellaisia uutuuksia, jotka ilmentävät kulttuurisia erikoispiirteitä tai ovat muuten mielenkiintoisia tai vain oivaltavan hauskoja.

Kielitoimiston sanakirjaan ovat päätyneet mm. seuraavat uudissanat:

 • Aulatervehtijä: esim. terveysaseman aulassa kävijät vastaanottava henkilö, joka arvioi kysymyspatterin avulla, onko kävijä potentiaalinen koronapotilas, ja ohjaa hänet tuloksen perusteella oikeaan suuntaan.
 • Tapaamiskontti: mm. hoivakodin asukkaille ja heidän omaisilleen turvalliset tapaamiset mahdollistava, kahteen osaan väli-ikkunalla jaettu konttimainen tila.
 • Vanha käsi: tilanne, jossa Teams-palaverissa käden muotoista kuvaketta klikkaamalla on pyydetty puheenvuoro ja kuvake unohtuu aktiiviseksi, vaikka asia ei ole enää ajankohtainen.

Tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa todennäköiseltä, että virus siirtyi ihmisiin villieläinkaupan yhteydessä, ilmeisesti lepakosta muurahaiskävyn kautta. Ihminen on tunkeutunut muiden lajien reviireille ja toimintamme on ylittänyt muun luonnon sietokyvyn raja. Korona rakensi sillan muusta luonnosta meihin.

Luontokadolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, ja pörriäisteoilla autetaan pölyttäjiä tarjoamalla niille elintilaa esimerkiksi kukkia istuttamalla tai jättämällä ruohikot leikkaamatta.

Lahden toisella puolella

Läntisessä naapurissamme uudissanalistan julkaisee Institutet för språk och folkminnen. Vuoden 2020 listan 39 sanasta joka toinen liittyy tavalla tai toisella koronaan, mikä on valinnat tehneen kielineuvoston mukaan historiallista.

Hobbyepidemiolog (myös soffepidemiolog) on nopeasti kasvava ammattiryhmä, joka ilman minkäänlaista asiantuntemusta jakaa olematonta tietämistään kotisohvan uumenista. Vielä tätäkin ryhmää nolompia ovat mm. erilaisilla verkkosivustoilla mukamuka-faktoillaan tieteenalojen ammattilaisia haastavat lesserwisserit.

Mm. edellä mainittujen lajien kiihtyvän levinneisyyden takia medialukutaidon alalajin hälsolitteracitet tulee kuulua jokaisen kansalaisen työkalupakkiin. Kaikkien on jo oman mielen/terveytensä takia näinä valeuutisten aikoina suotavaa osata hakea, löytää, ymmärtää ja varsinkin arvioida sähköisissä medioissa julkaistavaa terveystietoa

Ilmastoaktivisti Greta Thunbergin toiminnasta huolimatta ruotsalaiset lensivät edelleen ahkerasti ”etelään”, kunnes korona tuli Gretan avuksi ja myös ruotsalaisten lomalaisten määrä alkoi hiipua Välimeren rannoilla. Suosittujen lomakohteiden pieneneviin matkailijatuloihin viittaa uudissana underturism. Sillä kuvataan tilannetta, jossa matkailijoiden määrä on liian pieni elättämään matkailuriippuvaisia kohteita.

Sanan merkitys on koronan kuristuksessa muuttunut. Vielä 2019 sitä käyttivät markkinoinnissaan suurista matkailijavirroista syrjään jääneet matkakohteet, jotka tarjoutuivat aidoiksi, alkuperäisiksi ja paikallisiksi vaihtoehdoiksi överturism-ilmiöstä kärsiville kohteille. Överturism tarkoittaa niin suurta matkailijoiden määrää kohteissa tai nähtävyyksissä, että paikallisympäristö ja historialliset paikat vahingoittuvat ja asukkaiden elämänlaatu heikkenee. Ilmiöstä ovat kärsineet mm. Barcelonan, Santorinin ja Venetsian asukkaat.

Paljon sanottavaa

Elämme tosiaan poikkeuksellisia aikoja. Englanninkielen vaikutusvaltaisin toimielin Oxford English Dictionary hylkäsi vuosikymmenisen perinteensä, kun yhden ”vuoden sanan” valinnan sijaan kyseistä sanakirjaa julkaiseva kirjapaino laati 36-sivuisen raportin kielen muutoksista ja uudissanoista.

Päättynyttä vuotta kuvataan raportissa kielen muutoksen näkökulmasta niin ennennäkemättömäksi, ettei sitä voi näppärästi (neatly) tiivistää yhteen sanaan. Muutos kielessä on ollut myös nopea. Oxfordin leksikografien mukaan koko maailma puhuu koronaa yhtä sujuvasti kuin äidinkieltään, kun lääketieteen ammattisanastosta on tullut David ja Margaret Smithien arkista puhekieltä.

Pandemian vaikutus kieleen ulottuu kaikille elämänalueille. Sen myötä olemme mm. siirtyneet uuteen ajanlaskuun: ennen koronaa ja koronan jälkeen eli pre-covid ja post-covid. Aika ennen koronaa lyhentyy englannissa nokkelasti muotoon BC (before Covid). Koronan aikana alkuun saatetut vauvat ovat puolestaan coronials, ja koronan leviämisen estämiseksi annettuja määräyksiä ja suosituksia rikkova ääliö on covidiot.

Kaltaiselleni kotiin linnoittautuneelle etätyöläiselle (WFH Work from Home) listalla on monia liiankin tuttuja ilmiöitä. Niistä yhdestä olen pyristellyt eroon mieltäni suojatakseni: doom/scrolling tarkoittaa miltei hypnoosin kaltaisessa tilassa tapahtuvaa loputonta huonojen (korona)uutisten selailua verkossa. Se ei ole kenellekään hyväksi parhainakaan aikoina puhumattakaan nykyisessä maailman tilanteessa.

Blursday on puolestaan joku viikonpäivä: ehkä maanantai, ehkä tiistai, mahdollisesti keskiviikko – tai ehkä sittenkin torstai … tai – toivottavasti – perjantai. Päivät ovat monenlaisten rajoitusten takia niin toistensa kaltaisia, että oikeastaan viikossa on jäljellä enää vain kaksi päivää: työpäivä ja viikonloppu. Blursday-päivien pukukoodi on waist-up. Ihan sama mitä alaosassa on, jos mitään, kunhan Teams-palaverin alkaessa yläosana on jotain kylpytakkia edustavampaa.  

Suosittelen oxfordilaisten monipuolista raporttia lämpimästi kaikille kielistä innostuneille.

Atlantin takana Yhdysvaltojen kieliviranomainen jatkoi yhden sana perinteellä. Hakutuloksien määrään päätöksensä perustavan Merriam-Websterin vuoden 2020 sana on pandemic. Linkin takaa löytyy koko mielenkiintoinen ehdokaslista.

Pandemian etymologiset juuret ovat muinaisessa Kreikassa: pan tarkoittaa kaikkia ja jokaista, dimos ihmisiä, kansaa ja kansalaisia. Pandemia koskettaa kaikkia. Nuorempaa ikäpolvea on sana infodemic (information epidemic), joka näki päivänvalon 2003 Sars-epidemian yhteydessä ja heräsi henkiin keväällä 2020, kun myös covid-19:sta alkoi näkyä mediassa enemmän mutua ja tahallista faktojen vääristelyä kuin tieteellistä tietoa.

Jaettu kokemus

Toinen Britannian arvovaltaisista kieliauktoriteeteista on Collin’s Dictionary, jonka sanavalinnan ratkaisi mm. sanan käyttötiheys: lockdown voitti kisan ylivoimaisesti.

Jos koko maailma saisi äänestää vuoden globaalia uudissanaa, epäilen, että lockdown saattaisi hyvinkin napata kirkkaimman mitalin. Koronakokemusten variaatio on ollut laaja, mutta yksi käy ylitse muiden: miljardien ihmisten elämää on rajoitettu hallitusten suosituksilla, määräyksillä ja laeilla. Olemme olleet samassa veneessä (luonnollisesti vain teoriassa) ja kantaneet kortemme kekoon viruksen leviämisen vastaisessa taistelussa. Kyseessä on kaikki rajat ylittävä kokemus, josta koko maailman sopii käyttää pallomme puhutuimman lingua francan sanaa.

Meillä Kotus näyttää suosivan lockdownille joustavaa ja lempeää vastinetta liikkumisrajoitukset. Tosin käytännössä mm. media käyttää aiheesta uutisoidessaan yleisesti englannin lockdownia, joka ennen koronaa oli ensisijaisesti vankilasanastoa ja tarkoitti tilannetta, jossa vangit suljettiin selleihinsä turvallisuussyistä. Tilanne on tuttu ainakin televisiosta.

Lockdown on mm. ruotsalaisten ja saksalaisten TOP10 sanojen joukossa sellaisenaan. Espanjassa nimettiin koronapitoiselta ehdokaslistalta vuoden sanaksi confinamiento, jota anglismien vastaisessa hengessä suositellaan käytettäväksi lockdownin sijaan. Merkitykseltään sanat ovat identtiset: molemmat tarkoittavat väestön pakotettua kotiarestia. Aresti- ja muita koronasääntöjä rikkova on espanjaksi sekä covidiota että coronaburro (korona-aasi).

Pandemian ohella monet muut lääketieteen termit maailmalle antaneille Homeroksen jälkeläisille korona on englanninkielinen vitsaus. ”Koronarajoituksista puhuessaan Kreikan hallitus ja media käyttävät pääsääntöisesti englanninkielisiä termejä”, kirjoittaa YLEn Sara Saure artikkelissaan ”Pandemia tulee kreikan kielestä, mutta koronasulku on Kreikassa lockdown”.

Sauren haastattelema kreikanopettaja Alexandra Ignatiadou arvelee, että vieras kieli saattaa myös luoda tervetullutta etäisyyttä pandemiaan. Hän ei näe lainasanoja uhkaksi 5000 vuotta puhutulle kielelle, joka on aikojen kuluessa saanut paljon vaikutteita muista kielistä. Kreikassa ei ole kieltä huoltavaa Kotuksen kaltaista viranomaista, joten vieraan kielen sanat otetaan käyttöön usein sellaisenaan tai korkeintaan hieman muokattuina.  

Verbaalisesti lahjakkaat, mielikuvitusrikkaat ja tilannehuumoria ymmärtävät kreikkalaiset ovat epäilemättä keksineet lukemattomia uudissanoja kuukausikaupalla jatkuneiden lockdownien aikana. Odotankin innolla sitä post-korona päivää, kun pääsen kuulemaan Homeroksen kieltä uusin tvistein.

Muinaismuistoja

Joululomalla kreikkalaisesta Kathimeriní-lehdestä lukemani artikkeli oli kuin paluulippu kesään 2014. Se koski arkeologisia kaivauksia Epidaurusissa. Peloponnesosin niemimaalla sijaitseva mykistävä Epidaurus on yksi Kreikan merkittävimmistä historiallisista kohteista.

Klassisen ajan Epidaurus ja samoilla kulmilla sijaitseva muinainen Mykene olivat kesälomani kohokohtia, joista raunioiden rakastajana olin haaveillut pitkään. Saroninlahdessa sijaitsevalta Porokselta käsin niissä käyminen on helppoa, mutta edellyttää etukäteissuunnittelua bussiaikataulujen takia. Suosittelen tätä lähestymistapaa kaikille, joita kiinnostavat äiti-Hellaan ainutlaatuiset nähtävyydet, mutta jotka lomailevat mieluimmin hajuetäisyydellä merestä. Paikallisbussimatkat Peloponnesosin mäntymetsien halki antavat retkille pikantin lisän.

Näkymä ihanan majapaikkani terassilta kaupungin kattojen ja salmen yli Galataan ja Peloponnesosille.

Todennäköisesti useimmille Epidaurusin nimen tunnistaville nousee mieleen valtava teatteri – eikä ihme. 300-luvulla eaa. rakennettu teatteri on sekä hämmästyttävän kokoinen että akustiikaltaan poikkeuksellinen, ja siellä esitetään edelleen antiikin draamoja jokakesäisillä festivaaleilla. Kerroin näkemästäni täällä Grand tour, osa 1.

Vaikka teatteri on nykyisin Epidaurusin tähti, se oli kuitenkin vain oheispalvelu alueella toimineen, sittemmin lääketieteen isäksi kuvatun Asklipiuksen parantolan potilaille. Tarina Asklipiuksesta – pääjumala Zeuksen lapsenlapsesta, parantajajumaluus Apollon pojasta ja parantajakentauri Khironin oppilaasta – ja aikansa suurimman terveyskeskuksen toiminnasta on täällä Ei pelkkää teatteria.

Em. lukemassani lehtijutussa kerrottiin löydöistä, jotka antavat lisätietoa parantolan alueella sijaitsevan tholoksen merkityksestä sekä Asklipius-kultin ajoituksesta.

Kahden kerroksen jumaluus

Tholos tarkoittaa klassisen Kreikan arkkitehtuurissa rakennusta, jonka pohja on pyöreä ja jonka kupolikattoa kannattelevat pohjaa kiertävät pylväät. Epidauruksessa tholoksesta on jäljellä vain perusta, mutta tekniikan ja asiantuntijatiedon avulla siitä on luotu useampikin rekonstruktio. Tältä se parhaan tämänhetkisen ymmärtämyksen perusteella näytti:

KUVA: Anasynthesis-sivusto

Yli neljä vuosikymmentä Epidaurusin kaivauksia johtanut klassisen ajan arkeologian professori emeritus Vasilis Lambrinudakis kuvaa Asklipiuksen tholosta antiikin toiseksi eleganteimmaksi rakennukseksi Ateenan Akropolilla sijaitsevan Erekthionin jälkeen.

Salaperäisen tholoksen tutkimus sai uutta vauhtia, kun alueesta vuonna 2015 otetuissa ilmakuvissa havaittiin alttari, joka avautuu tholoksen suuntaan ja on suorassa linjassa sen kanssa. Havainto johti nyt julkaistuun löytöön: osittain tholoksen alle jatkuvaan, arkaaisen ajan rakennukseen 600-500 -lukujen vaihteesta eaa.

KUVA : arxaiologia.gr -sivusto
KUVA: Visit world heritage -sivusto

Tholos oli alttari tai oikeastaan kaksoisalttari ja Lambrinudakisin käsityksen mukaisesti myös Asklipiuksen hauta, joko todellinen tai muistohauta. Koska Asklipiuksen nähtiin olleen sekä jumala että sankari, sekä ikuinen (isänsä puolelta) että kuolevainen (äitinsä puolelta), hänelle pyhitetyt alttarit olivat kahdessa tasossa: toinen maan alla, toinen maan päällä. Maanalaisilla alttareilla uhrit olivat verettömiä: hedelmämehua, hunajaa, maitoa yms., mutta ulkoilma-alttareilla uhrattiin eläimiä.

Professori Lambrinudakisin mukaan nyt paikallistetun rakennuksen maanpäällinen osa purettiin tholoksen tieltä 300-luvulla eaa. Jälkipolville ihmeteltäväksi jäi sen alle kallioon hakattu maanalainen tila. Myös tholoksessa on kellarikerros.

Tholoksen labyrinttimaisessa pohjakerroksessa kapeat käytävät imitoivat kuolevaisen vaellusta tuonpuoleisessa.
Kuva: Aristotle, Greek Tourist Guide -sivusto

Mytologian mukaan manalan jumaluus Hades valitti pääjumala Zeukselle ”asiakkaittensa” loppuvan Asklipiuksen taitojen takia. Koska Asklipius oli ylittänyt sopivuuden rajan ja erehtynyt jumalten tontille langeten siten suurimpaan mahdolliseen syntiin: hubrikseen, Zeus auttoi veljeään ja tappoi pojanpoikansa salamaniskulla, mihin Asklipiuksen isä Apollo esitti vastalauseensa. Zeuksen kompromissiratkaisu oli herättää Asklipius henkiin, mutta vain sillä ehdolla, että tämä suostuisi elämään ja tekemään työtään maan alla.

Uusien löytöjen perusteella tholoksen nähdään olevan jatkumoa jo arkaaisella ajalla alkaneeseen Asklipiuksen kulttiin. Kaksikerroksisuuden ja fyysisen läheisyyden perusteella molempia rakennuksia oletetaan käytetyn samaan tarkoitukseen.

Uniterapiaa

Muinaiskreikan enkímisis (“temppeliuni”) tarkoitti nukkumista pyhällä alueella hypnoosissa tai tajuntaa laajentavan lääkityksen kuten opiumin alaisena. Unessa potilaan nähtiin pääsevän yhteyteen parantavan jumaluuden kanssa. Uni oli Epidaurusissa keskeinen osa hoitoa.

Ei siis ihme, että siellä pidettiin Asklipiuksen rinnalla pyhänä myös Ipnosta (Uni), nukkumisen jumaluutta, joka kohosi iltaisin taivaalle äitinsä Nixin (Yön) rinnalla. Ipnoksen kaksoisveli oli Thanatos (Kuolema), hänen  poikiaan (tai veljiään) olivat Oniri (Unet): ”tummasiipiset unien henget, jotka ilmestyivät joka ilta kuin lepakkoparvi luolamaisesta asumuksestaan, joka sijaitsi nousevan auringon takana ikuisen pimeyden maassa Erebosissa”.

Hoitovaiheeseen edenneet potilaat nukkuivat maanalaisissa makuusaleissa, joissa he kohtasivat mestariparantajan ktoonisen eli maanalaisen ilmentymän. Jumaluus paljasti unessa kullekin avun tarvitsijalle sopivan hoidon ja paransi heidät maan elvyttävällä voimalla. Jumaluuden ja potilaan jakama uni oli kuin kuoleman simulaatio, jossa parantaja siirsi itseensä potilaan vaivan. Tässä muodossa Asklipius edusti elämän kiertokulkua, josta hänellä oli henkilökohtaista kokemusta – hän oli siis nykykielellä kokemusasiantuntija.

Asklipiuksen nimeen

Jo 1000-luvulla eaa. primitiivisistä magiaan perustuneista hoidoista alkunsa saanut parantamisen perinne päättyi Epidaurusissa 300-luvun lopussa goottien hyökkäyksiin. Lopullisen päätepisteen toiminta saavutti, kun Rooman keisari Theodosius sulki asklipionit ja muut pakanalliset pyhätöt vuonna 426. Suuret maanjäristykset vuosina 522 and 551 viimeistelivät tuhon.

Ensimmäiset arkeologit saapuivat paikalle 1879; työ jatkuu ja tuottaa edelleen tuloksia. Yhtä kestävä muisto Asklipiuksen elämäntyöstä kuin aina uutta paljastavat rauniot on modernin lääketieteen isäksi tituleeratun Hippokrateen aikaansaannokseksi mainittu lääkärin vala. Mainittakoon, että nykylääkärit eivät enää vanno uskollisuutta Asklipiukselle ja hänen sukulaisilleen.

Minä vannon Apollonin, parantajan, kautta ja Asklepiuksen ja Hygieian ja Panakeian ja kaikkien jumalten ja jumalattarien kautta, kutsumalla heidät todistajiksi, että tulen kykyni ja harkintani mukaan täyttämään tämän valan ja kirjallisen sitoumuksen.