Nolla alkua, monta kosmosta?

”Jos avaruus kasvaa koko ajan, eikö tyhjyys silloin vähene? Näin kysyi HeSan lasten tiedepalstalla Voitto Ruotanen, 5 vuotta. Vastauksen antoi tähtitieteen dosentti Pertti Rautiainen Oulun yliopistosta. Hän sanoi mm. näin:

” … Nykyisen tiedon mukaan avaruus ei laajene minnekään ympäröivään tyhjyyteen. Se ei näin ollen myöskään vähennä mitään, sillä olematon ei voi vähentyä. Avaruus sisältää kaiken, mitä on olemassa ja minkä voimme havaita.

Avaruudesta on olemassa myös eksoottisempia teorioita, joissa puhutaan esimerkiksi muista, rinnakkaisista maailmankaikkeuksista. Niissäkään ei yleensä ajatella, että avaruus laajetessaan vähentäisi jotakin.

Voiton kysymys on hyvin syvällinen. Vastaus saattaa herättää lisää kysymyksiä. Kysyjä on selvästikin ottanut ensimmäiset askeleensa hyvin jännittävällä maailmankaikkeutta ihmettelevällä polulla.”

Kaltaiseni universumia ihmettelevällä polulla jo vuosikymmeniä vaeltaneen mielessä vastaus tosiaan herätti useampia kysymyksiä. Kosken kuitenkaan ole kuukausiin ajatellut mitään todella Suurta ja Merkittävää, tartuin pohtimisen ja lisäselvityksen tarpeessa olevista kohdista dosentin eksoottiseksi kuvaamaan teoriaan rinnakkaisista maailmankaikkeuksista ja siihen liittyen perustavaa laatua olevaan kysymykseen: kuinka kaikki oikein alkoi.

Aihe on ajankohtainen, sillä siitä oli kiinnostunut myös hiljattain kuollut teoreettinen fyysikko ja gravitaatiotutkija Stephen Hawking. ”Teoreettinen” on hänen kohdallaan ydinsana, sillä valtaosin Hawkingin ajatukset asioiden tilasta ja maailmankaikkeuden tapahtumista ovat matemaattisia laskelmia ja niiden pohjalta syntyneitä hypoteeseja, joita ei ole ainakaan toistaiseksi pystytty näyttämään toteen. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan sivuilla blogia kirjoittava kosmologi Syksy Räsänen toteaa myös, että ”fysiikan ylipappi” Hawkingilla oli ”taipumus liioitella tulostensa luotettavuutta ja olla erottelematta sitä, mikä on varmennettua ja mikä spekulaatiota”.

Hawkingin ansiot tieteentekijänä ovat kuitenkin kiistattomia eikä hän antanut fyysisten rajoitteittensa estää mittavia saavutuksia ajattelun alalla.

Ilman jalkojakin voi kävellä keskelle maailmaa
ja molemmat jalat tallella pyöriä itsensä ympärillä. 
Ilman jalkojakin voi etsiä kadonnutta
ja molemmat jalat tallella mittailla katuja aikaa tappaakseen.
Jalat tallella kiertää kehää,
ilman jalkoja avartaa näköalojaan.

Erzsébet Turmezei: Hyvä huomenta armo 

Hawkingin ajatuksenjuoksuja ei keskivertomaallikko kykene ymmärtämään, mutta onneksi on niitä, jotka osaavat tulkita laskelmien viestin tavallisen kuolevaisen ymmärtämään muotoon.

Hawkingin kolmanneksi viimeiseksi jäänyt tutkimus – tulossa on vielä kaksi mustia aukkoja käsittelevää artikkelia -, jonka hän kirjoitti yhdessä belgialaisen KU Leuven -yliopiston professori Thomas Hertogin kanssa, julkaistiin postuumisti hiljattain. Sen mukaan meidän maailmankaikkeutemme on mahdollisesti yksi monista samankaltaisista kaikkeuksista, joskaan niiden määrä ei olisi rajaton, kuten jotkut asiasta mielipiteen lausuneet ovat ehdottaneet.  Uuden tutkimuksen valossa universumit eivät myöskään voi olla täysin toisistaan poikkeavia kuten niin ikään on esitetty, vaan niissä kaikissa täytyy vallita samojen fysiikan lakien.

Etymologia: universe

1580s, ”the whole world, cosmos, the totality of existing things,” from Old French univers (12c.), from Latin universum ”all things, everybody, all people, the whole world,” noun use of neuter of adjective universus ”all together, all in one, whole, entire, relating to all,” literally ”turned into one,” from unus ”one” (from PIE root *oi-no- ”one, unique”) + versus, past participle of vertere ”to turn, turn back, be turned; convert, transform, translate; be changed” (from PIE root *wer- (2) ”to turn, bend”).

Kuten tunnettua, toistaiseksi parhaan ja useimpien tiede edellä menevien kosmologien hyväksymän selityksen mukaan meidän tarinamme alkoi big bangistä noin 13,8 miljardia vuotta sitten. Silloin maailmankaikkeus laajeni räjähdyksenomaisesti valoa nopeammin käsittämättömän tiheästä alkupisteestä – alkusingulariteetista – äärettömän suureksi, ja kaikki maailmankaikkeuden sisältämä aine syntyi. Ilmiö tunnetaan nimellä kosminen inflaatio.

Hawking, joka mielellään kyseenalaisti totuuksina pidettyjä ajatuksia, ei ollut innostunut alkuräjähdyksestä – päinvastoin kuin jumaluskovaiset – vaan esitti 1983 kollegansa Jim Hartlen kanssa maailmankaikkeuden reunattomuusehdon. Sen mukaan maailmankaikkeus olisi ajallisessa ulottuvuudessa kuin pallo: pallohan ei ole ääretön vaan havaittavasti rajallinen, suljettu kokonaisuus, mutta silti sillä ei ole alkua, ei loppua eikä reunaa, johon se päättyisi ja josta joku muu alkaisi. Me ”milloin maailmankaikkeus oikein alkoi” -kysymystä pohtineet voimme siis keskittyä miettimään jotain muuta, samoin ne, joiden mielestä tarvittiin joku korkeampi voima käynnistämään maailman syntyprosessi.

1280px-CMB_Timeline75

KUVA: NASA

Hawkingin ja Hartlen kvanttifysiikkaan perustuva päättely meni suurin piirtein näin: Kun maailmankaikkeuden oletettua syntyhistoriaa kelaa taaksepäin kuin elokuvaa, päädytään tunnettujen fysiikan lakien mukaisesti vääjäämättä yhteen atomia pienempään alkeishiukkaseen, jonka tiheys on ääretön. Tässä vaiheessa aika siinä mielessä kuin me sen käsitämme, menettää merkityksensä eikä se ole enää mittavissa. Alussa ei siis ollut aikaa eikä ilman aikaa voi olla aikaan sidottua alkua. Aika ”tuli olemaan” vasta, kun maailmankaikkeus oli Planckin ajan ikäinen.

Planckin epookki on saksalaisen fyysikon Max Planckin mukaan nimetty ajanjakso maailmankaikkeuden historiassa, kun kaikkeus oli 10−43 s vanha . Planckin epookki on varhaisin hetki koko maailmankaikkeuden historiassa. Epookkia ei voida kuvailla nykytietämyksen mukaan yleisellä suhteellisuusteorialla, vaan sen kuvaamiseen tarvittaisiin kvanttigravitaatiomallia, jota ei olla vielä onnistuttu kehittämään. Luotettava tietämys epookista on siis erittäin vähäinen. Nykyfysiikan teoriat pätevät siitä alkaen, kun maailmankaikkeuden ikä oli noin yhden mikrosekunnin luokkaa

Wikipedia

Professori Hertog avaa aihetta toteamalla, että tuntemamme fysiikan lait eivät ole olleet olemassa ikuisesti vaan ne kehittyivät suuren pamauksen yhteydessä, kun maailmankaikkeus ensin laajeni ja sitten jäähtyi. Pamausta edeltävästä ajasta/tilasta (Planckin epookista) emme pysty sanomaan mitään, koska emme tunne sitä säädelleitä fysiikan lainalaisuuksia.

Se minkälaisia lainalaisuuksia on mahdollista kehittyä, riippuu alkutilanteesta eli suuren pamauksen hetkestä. Siksi simuloimalla tapahtumia nykytilanteesta alkuräjähdykseen, jonka Hawking ja Hertog näkivät universumin sisäsyntyisenä ominaisuutena, tutkijat saavat runsaasti tietoa tapahtuman taustalla vaikuttaneista tekijöistä. Big bangin jälkeensä jättämästä, ensimmäisen kerran 1992 havaitusta komisesta taustasäteilystä saatetaan jopa löytää jälkiä muista universumeista.

Näin siististi selitetään pois ongelma universumin alusta. Teoria saa pääni surisemaan, mutta hyvällä tavalla.

Se että nopeassa laajentumisessa olisi syntynyt useampia tuntemamme maailmankaikkeuden kaltaisia kokonaisuuksia, kuulostaa korvissani loogiselta. Mikä voima olisi rajoittanut laajentumisen lopputuloksen vain yhteen, meidän  maailmankaikkeuteemme? Maailmankaikkeuden monimutkaisuuden huomioon ottaen yksi ainoa universumi kuulostaa hieman liian rajoittuneelta lopputulokselta.

Emme mahdollisesti – todennäköisesti? – koskaan saa asiasta varmuutta, mikä todistaa korkeintaan sen, että asioiden mittakaava on niin valtava, ettemme kykene hankkimaan näyttöä niiden tilasta. Asioiden tietynlainen tila voi kuitenkin olla todennäköinen, vaikka emme kykene sitä mitattavasti todistamaan. Me näemme ja koemme toistaiseksi vain oman universumimme ja senkin vajavaisesti.

Onneksi tämäkin asia tuli selväksi.

LÄHTEITÄ

Uusia tuulia Uranukselta

Uskomatonta, että on kulunut jo puoli vuotta siitä, kun kirjoitin näin:

Toukokuun 15.päivänä ”out-of-the-box” -toimija Uranus kierii kyljellään Oinaasta Härkään … Uranus on vapaudenrakas vallankumouksellinen, kapinallinen ja peloton pioneeri sekä kaiken kyseenalaistaja. Härässä se kyseenalaistaa kaiken, mikä liittyy rahaan.

Härkä ja 2.huone edustavat henkilökohtaisilla kartoillamme työllä ansaittua varallisuutta: käteisvaroja ja omaisuutta kuten asuntoja sekä niiden hankkimiseen otettuja lainoja, ts. meidän henkilökohtaisia taloudellisia resurssejamme. Sen vastapäisestä merkistä Skorpionista ja 8.huoneesta käsin suuremmat voimat vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseemme ohjailemalla yhteisiin varoihin liittyviä rahavirtoja.

Myös poliittisessa astrologiassa Härkä ja Skorpioni ovat rahan, kaupan, kulutuksen, sijoitusten, pankkitoimialan ja finanssimaailman merkkejä; ydinasia on sama, mutta mittakaava henkilökohtaisen sijaan globaali. Taloussivuilta eivät juttujen aiheet lopu.

Raha pyörittää maailmaa, ja Uranus aloittaa rahan maailmassa vallankumouksen, jonka aseina ja työkaluina on kosmoksen Pelle Pelottoman baby: uusi teknologia. Uranus ei siedä asioiden selittämistä sillä, että ”näin on aina tehty”. Se vaatii liikkumatilaa ja vaihtoehtoja. Velkavangit vapaaksi! Uranus on yksilön puolustaja.

Nopealiikkeinen ja uhkarohkea Uranus koko universumin hitaimmin syttyvässä merkissä Härässä joutuu tekemään hartiavoimin töitä konservatiivista ajattelua ja status quon puolustajia vastaan.

Otos on lokakuisesta artikkelista Suhdetoimintaa, jossa ihastelin sitä lupaavaa kosmiseksi konseksukseksi ristimääni asetelmaa, jonka Uranuksen saapuminen Härkään viimeistelee. Tällä hetkellä Uranus on jo lähtökuopissa ja sen laukut eteisessä, Oinaan viimeisessä asteessa.

Levottomuus. Liike. Muutos.

Astrologisten toimijoiden monisyisiä, monitasoisia ja monimerkityksellisiä sisältöjä kirkastetaan usein avainsanoilla. Tuloksena on luonnollisesti karikatyyri, mutta kuten kansallisissa stereotypioissa myös näissä yleistyksissä on totta ainakin toinen puoli ja loppu rakentuu olosuhteiden (merkin, huoneen ja aspektien) mukaan.

Ilman Uranus ja tulen Oinas olivat sopusointuinen parivaljakko, sillä niiden energiat sopivat samankaltaisuutensa ansiosta hyvin yhteen: sähäkkää, kärsimätöntä, uhkarohkeaa, yksisilmäistä ja pioneerihenkistä vauhdinhurmaa, Uranuksen tapauksessa mentaalilla, Oinaan fyysisellä tasolla.

Monet meistä ovat epäilemättä tyytyväisiä, jos viime vuosien sotaisa, aika ajoin suorastaan pelottava meno alkaa lähikuukausina rauhoittua. Korean niemimaalla sodan uhka on ollut todellisempi kuin miesmuistiin, mutta tällä hetkellä merkit ovat lievästi plussan puolella. Kuin kohtalon oikusta eilinen Koreoiden välinen huippukokous järjestettiin samana päivänä, jolloin sodan jumala Mars ja ydinvoimaa hallinnoiva Pluto olivat yhtymässä. Lopullinen piste (tai pilkku tai puolipiste tms.) tämänkertaiselle lähentymisprosessille saataneen kuitenkin vasta marras-maaliskuussa, jolloin Uranus on jäähyväisvierailulla samoissa Oinaan viimeisissä asteissa, missä se on parhaillaan.

Härässä Uranusta odottavat muutaman viikon kuluttua kuitenkin aivan erilaiset olosuhteet, joihin se joutuu vierailevana tähtenä parhaansa mukaan mukautumaan kuin näyttelijä uuteen rooliin. Härkä on vakaa maaelementin merkki, jonka energia on konkreettista, konservatiivista, säilyttävää, kestävää, hidasta (käynnistymään, pääsemään alkuun, muuttumaan …), perusteellista, ennustettavaa ja turvallista.

Melkoinen haaste Uranukselle, jota kuvataan usein sanalla herättäjä: se saapuu paikalle ja alkaa ravistella nuutuneita, aikansa eläneitä, parhaat päivät nähneitä, epätarkoituksenmukaisia rakenteita, toimintatapoja, valintoja, elämäntyyliä yms.

Innovatiivisuus. Inspiraatio. Intuitio. Improvisointi.

Uutta luova nero, idealistinen älykkö, nopeiden muutosten mestari ja vaarallinen ääriajattelija, joka haastaa, provosoi, loukkaa ja kyseenalaistaa.

Poikkeuksellinen, omaperäinen, eksentrinen, epäsovinnainen, tottelematon. Objektiivinen, epätunteellinen, etäinen, riippumaton.

Uranuksen vanavedessä tapahtuu ennennäkemättömiä, aikaansa edellä olevia, suunnittelemattomia asioita. Sitä seuraavat kapinat ja kansannousut, kuten viimeiset seitsemän Oinas-vuotta osoittivat, mutta raha- ja talousasioihin liittyen ehkä kuitenkin päällimmäisinä ovat epävarmuus, epävakaus ja äkkinäiset muutokset, joiden suunta selviää vasta, kun ne tapahtuvat.  Odotettavissa on odottamattomia asioita.

Uranus on futuristinen toimija, jonka myötä syntyy uusia globaaleja trendejä ja sukupolvikokemuksia: niitä suuria muutoksia, joita maanpäälliset tulevaisuustutkijat yrittävät ennustaa. Uranuksen ja kahden muun ulkoplaneetan, Neptunuksen ja Pluton, vaikutukset ovat ensisijaisesti kollektiivisia. Yksilötasolla ne tuntuvat lähinnä silloin, kun planeetta tekee vahvoja aspekteja syntymäkartan vaikutusvaltaisiin kohtiin.

Härän toimenkuvaan kuuluvat konkreettisten raha-asioiden ohella myös luonnonvarat ja maatalous sekä arvomme, joten lähivuosina keskustellaan muustakin kuin rahasta. Esimerkiksi luonnonsuojelu, ympäristö- ja ruoantuotantoteknologia, ruoan hinnan epävakaus ja maanomistusasiat ovat todennäköisiä uutisaiheita. Arvomaailma alkaa kallistua tasa-arvon, veljeyden ja vapauden suuntaan, jota muutosta Uranus on jo alustanut Oinaassa. Jakamistalous vahvistuu, kun Uranus rakentaa maailmasta yksilöiden kollektiivia.

Happy birthday Mark!

Astrologisesta näkökulmasta on kutkuttavan kiinnostava yhteensattuma, että viime viikot julkisuuden valokeilassa valtavan mediakohun keskipisteenä ilmiselvästi vasten tahtoaan kärvistellyt Facebookin suuri valkoinen päällikkö Mark Zuckerberg viettää syntymäpäiväänsä Uranuksen Härkään siirtymistä edeltävänä päivänä.

Hän täyttää 14.5 kokonaista 34 vuotta – paljon onnea! Epäilen, ettei Zuckerberg koe Uranuksen saapumista aurinkomerkkiinsä lahjana, sillä Zuckerberg & Facebook (jonka tavallisia ihmisiä ja suurta yleisöä edustava Kuu pääsee ensimmäisenä Uranuksen käsittelyyn) näyttäisivät joutuvan seuraavan seitsemän vuoden aikana melkoiseen pyöritykseen.

astro_2gw_mark_z.50176.21727

Zuckerbergin syntymän ajanhetki ei ole julkista tietoa, joten hänen karttansa huonejako jää arvailujen varaan. Kiinnostavinta juuri nyt ovatkin planeettojen merkkisijainnit, joihin riittää päivän tarkkuus. Mr. Facebookin kartta näyttää erikoiselta, ja sitä se on. Aurinko ja Venus ovat Härässä ja niitä vastapäätä  – oppositiossa – Skorpionissa ovat Pluto, Saturnus ja Mars. Kuu viettää noin 2,5 päivää kussakin merkissä ja sekin oli varmuudella Skorpionissa koko Zuckerbergin syntymäpäivän, vaikka kelloajan puutteen takia sen tarkka astesijainti on epävarma.

Kuusi planeettaa ml. Aurinko ja Kuu kartan raha-akselilla on monta planeettaa varsinkin, kun rahan planeetat Venus ja Pluto ovat molemmat omassa merkissään. Menestystä ovat epäilemättä edesauttaneet isojen planeettojen väliset suotuisat suhteet. Ei ihme, että Zuckerbergistä tuli miljonääri 22-vuotiaana ja miljardööri jo vuotta myöhemmin. Nyt 33-vuotiaana hän on rikkain nuorista (alle 40-vuotiaista) omilla ansioilla vaurastuneista miljardööreistä: hänen omaisuutensa arvo on $ 71 miljardia.

Alustavia toimenpiteitä

Ensimmäisenä näytöksenä tässä draamassa on seurattu kuulusteluja, joihin Zuckerberg kutsuttiin Facebookin epämoraalisiksi ja/tai epäeettisiksi katsottujen toimintatapojen takia Cambridge Analytica -tapauksen yhteydessä. Hänen Merkuriuksensa on Oinaan viimeisessä asteessa, jossa Uranus on käynyt sen kimppuun kuin yleinen syyttäjä vaatien Oinaan teemoilla yksilön oikeuksien kunnioittamista.

Samaan aiheeseen liittyen olemme saamassa Uranukselta sen Oinas-vuosien päättyessä läksiäislahjaksi EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR), jota aletaan soveltaa koko unionin alueella 25.5. Asetuksessa todetaan mm., että ”luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus” ja ”luonnollisten henkilöiden olisi voitava valvoa omia henkilötietojaan”. Kiitos kosmoksen Robin Hoodille, joka valvoo pienen ihmisen etua.

Kunnia siitä, että tieto miljoonien ihmisten Facebook-datan myymisestä Cambridge Analyticalle tuli julkiseksi, kuuluu suurisuiselle mediamoguli Jupiterille. Se on puuhastellut vallan, seksin, ison rahan ja salaisuuksien Skorpionissa jo syksystä lähtien ja ansioitunut mm. #metoo-kampanjan ohjaajana. Heti Skorpioniin saavuttuaan se oli yhtymässä Zuckerbergin Plutoon, joka on merkin 1.asteessa.

Viimeisen puolen vuoden aikana Jupiter on ollut Zuckerbergin kartalla yhtymässä paitsi Plutoon niin myös Saturnukseen, Kuuhun ja Marsiin sekä oppositiossa Venukseen ja Aurinkoon. Parhaillaan se peruuttaa ja edellä mainitut aspektit toistuvat; vain Pluto jää toistojen ulottumattomiin astesijaintinsa ansiosta. Heinäkuussa Jupiter kääntää taas suuntaa ja aspektit toistuvat kolmannen kerran. Jättiannos kaiken maksivoivaa Jupiterin energiaa. Vaikka Jupiter onkin lähtökohtaisesti ”suuri hyvä”, rajansa kaikella.

Skorpionissa Jupiter nosti ensitöikseen tapaus Harvey Weinsteinin julkisuuteen varoittavaksi esimerkiksi siitä, mitä tuleman pitää. Uranus Härässä -ajasta saattaa jäädä historiankirjoihin tapaus Zuckerberg ja Facebook, vaikka Naamakirjan juuri julkaistut ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset näyttivätkin selvää kasvua sekä käyttäjämäärissä että taloudellisessa tuloksessa.

Zuckerbergin Pluto on myös Uranuksen työstämisen ensimmäinen kohde, kun se muutaman viikon kuluttua suorittaa entrén Härkään ja opposition aspekti niiden välillä tarkentuu täsmäosumaksi.

Heti seuraavana päivänä ohitusta tekevä maailmankaikkeuden tehokkain tapahtumatuottaja Mars astuu Uranuksen tontille Vesimieheen ja on pakottavassa 90-asteen aspektissa sekä ohitusta tekevään Uranukseen että Zuckerbergin Plutoon. Kuviota kutsutaan T-ristiksi ja se on hyvin räjähdysherkkä asetelma varsinkin, kun osallistujina ovat Mars, Uranus ja Pluto. Marsin ja Uranuksen kulma lisää kierroksia merkinvaihtoon yleisemminkin.

Elämäni mies?

Itse odotan jännityksellä, mitä tapahtuu viiden vuoden kuluttua.

Elokuussa 2023 Uranus ottaa ensikosketuksen Venukseeni ja on yhtymän aikaan paikallaan stationary retrograde -tilassa valmistautuen peruutusvaiheeseen.  2025 tammikuussa se on toistamiseen yhtymässä Venukseeni ja jälleen paikallaan, mutta stationary direct, sillä se valmistautuu palaamaan normaalinopeuteen.  Näiden kahden tapahtuman välissä Uranus ylittää Venukseni peruuttaen.

Stereotyyppisin ilmaus yllätysten mestari Uranuksen ja rakkauden Venuksen yhtymästä aistinautintoja arvostavassa Härässä on tietenkin salamarakkaus, joka tulee puskista ja vie maton jalkojen alta. Ihana ajatus! Toki potentiaalia on muuhunkin kuten rahatilanteen yhtäkkiseen muutokseen. Venukseni on 10.huoneessa ja hyvin verkottunut kartallani, joten Uranuksen kosketuksella on monenlaisia seurauksia – ovatko ne positiivisia vai negatiivisia, jää nähtäväksi. Tuskin maltan odottaa.

baiser_de_lhotel_de_ville_doisneau

Robert Doisneau: The Kiss at the City Hall (1950)

Kohtalokkaaseen kohtaamiseen on vielä vuosia, mutta suureen ensi-iltaan ainoastaan pari viikkoa. Kannattaa olla kuulolla ja lukea talousuutisia. Toukokuun puolivälissä saamme pitkän aikavälin ennustuksen sekä vihjeitä siitä, mitä on tuloillaan.

Yksi asia on päivänselvä: vain muutos on pysyvää.

Uranus siirtyy Oinaasta Härkään 15.toukokuuta.
7.marraskuuta se peruuttaa takaisin Oinaaseen.
6.maaliskuuta 2019 se palaa Härkään.
7.heinäkuuta 2025 se siirtyy Kaksosiin.
8.marraskuuta Uranus palaa vielä kerran Härkään, josta se poistuu 26.4.2026.

Sukellus ruotsiin

Vietin pääsiäisviikonvaihteen Ruotsissa tätini perheen vieraana. En ollut ajatellut asiaa sen kummemmin etukäteen, Ruotsihan on melkein kuin Suomi ja täti on täti. Mutta pian saavuttuani tajusin, että reissusta tulee varsinainen språkbadsresa.

Pippi-Lilla-Gubben-470xOlen kouluajoista lähtien tykännyt ruotsin kielestä (ja kaikista muistakin kielistä), vaikka synnyin täysin suomenkieliseen sukuun Savon sydämessä. Jo lähtökohtaisesti myönteistä asennettani selittivät mitä luultavimmin Saariston lapset ja Peppi Pitkätossu, jotka edustivat mieleistäni elämäntapaa: aurinko paistoi aina ja kaikki oli heikun keikun.

Matkailu-urani aloitin skandinaavimatkanjärjestäjän opaskurssilla, jota seurasi kolme kuukautta jatkunut työsuhde. Kaksi kuukautta kestäneen kurssin ajan jaoin hotellihuoneen malmölaisen Ullan kanssa ja seurustelin göteborgilaisen Gertin kanssa. Hemskt kul! Yrityksen työkieli oli skandinaviska kaikilla pohjoismaisilla aksenteilla. Koulutuksen osana suoritin mm. ensiapukurssin, jonka vetäjä oli tanskalainen partasuinen lääkäri. Silkalla onnella ja hyvillä arvauksilla läpäisin kokeen.

Kun vaihdoin suomalaisen työnantajan palvelukseen, ystäväpiiriin jäi ruotsalaisia kollegoita vuosikausiksi eteenpäin. Myös poikaystävien joukossa oli sittemmin useampi viikinki läntisestä naapurista, mikä metodi on tunnetusti erittäin motivoiva kielen oppimisen näkökulmasta.

Valitettavasti ruotsin käyttötarve alkoi hiipua, kun juutuin Kyprokselle, ja siinä kävi kuten odottaa sopii. ”Use it or loose it”; ruotsini katosi syvälle muistin syövereihin. Suomeen palattuani suoritin opintojen osana useita ruotsin kursseja, mutta vaikutus näyttää olleen väliaikainen – tyvärr.

Pääasiallisesti oppimamme asiat kuten vieraat kielet tallentuvat säilömuistiin, jossa ne pysyvät periaatteessa ikuisesti. Tilanteessa on kuitenkin yksi suuri mutta. Vaikka varsinkin perinteisellä tavalla opetettu kielioppi ja myös sanasto, tosin vähäisemmässä määrin, säilyvät hyvin pitkä­kestoisessa muistissa, ajallisen etäisyyden ja karttuvan iän myötä tiedon palauttaminen muistista aktiivikäyttöön alkaa takkuilla.

Passiivinen kielitaito eli kuullun ja kirjoitetun ymmärtäminen – reseptiivinen kielen hallinta – säilyy hyvin. Luen nordic noir -dekkarit sujuvasti alkuperäiskielellä ja katson ruotsalaiset TV-sarjat tekstittämättöminä, mikä lienee yksi syy siihen harhaiseen käsitykseeni, että ruotsini olisi edelleen käyttökelpoisella tasolla.

Asioiden todellinen tila kuitenkin paljastui, kun kieli piti ottaa aktiivikäyttöön. Rupattelu – småprat –  vielä sujui, mutta keskustelu – diskussion – ei, ei todellakaan.

Kielitieteilijät kutsuvat aktiivista kielitaitoa produktiiviseksi kielen hallinnaksi: puheen ja tekstin tuottaminen on sujuvaa, sanavalinnat tilanteen vaatimusten mukaisia sekä sijapäätteet ja taivutusmuodot kohdallaan. Kuvaus ei sovi miltään osin ruotsinkieliseen ilmaisuuni.

Kirjoitin kaksikielisyydestä muutama vuosi sitten pätkässä ”Kielikylpyyn” näin:

”Työkalupakit” sijaitsevat ihmisen otsalohkossa. Siellä on tarkkaavaisuutta ja toiminnan ohjausta hallinnoiva alue, joka mahdollistaa keskittymisen yhteen asiaan estämällä huomiosta kilpailevan tiedon nousemisen tietoisuuteemme. Sen ansiosta on mahdollista tehdä montaa asiaa limittäin ja mm. pitää eri kielet erillään muistissamme.

Koska en ole kaksikielinen eikä päässäni ole kahta tasavertaista kieltä taistelemassa tilasta, ainoa syntymäkieleni ei luonnollisesti tunkenut työkalupakista tyrkylle. Englanti kuitenkin teki sen ja pontevasti.

Tätä aivojeni hämmennyksen tilaa selittää kaksi asiaa: säännöllisen ja monipuolisen käytön takia vahva englanti, mutta ehkä vielä enemmän ruotsin ja englannin läheinen sukulaisuussuhde. Niiden sanastoissa on paljon samankaltaisuutta eli samakantaisia sanoja, koska ne ovat kehittyneet samasta kantagermaanisesta kielestä. Esimerkiksi ruotsin sanoista yli 60% on germaanista alkuperää.

20180331_182013540_iOSVilkkaan seurustelun siivittämän pääsiäisaterian päätteeksi suustani ei tullut enää sanaakaan ruotsia, ainoastaan englantia. Aivoni ilmiselvästi väsyivät kontrolloimaan suustani ulos singahtelevia sanoja ja luovuttivat; ruotsi hävisi kisan. Superintensiivinen aivojumppa oli ottanut voimille, ja sitä seurannut uupumus totaalinen.

Onnekseni tätini on säilyttänyt äidinkielensä, vaikka hän on asunut Ruotsissa sotavuosista lähtien. Puhelut Ruotsissa asuvan, niin ikään sotalapsena maahan saapuneen ja suomea hyvin puhuvan vanhemman siskon kanssa sekä osallistuminen kotikylässä kerran viikossa kokoontuvaan ”Puhutaan suomea” -keskustelukerhoon ylläpitävät kieltä. Lisätukea tuovat Ruotsin radion ja television moninaiset suomenkieliset lähetykset. Tädeilleni pitäisi antaa vähintään papukaijamerkki äidinkielen ylläpidosta vieraskielisessä ympäristössä yli 70 vuoden ajan. Mikä iloa saada puhua omaa kieltään!

Kun uusi päivä valkeni ja olin tointunut edellispäivän haasteista, mieleeni nousi tiedonjyvänen, johon törmäsin kirjoittaessani ”Kielikylpyyn”-pätkää:

Kielen opettelu vaikuttaa vanhemmalla iälläkin aivojen kuntoon hyvin nopeasti. Näkyviä tuloksia mitattiin pienelle vanhusryhmälle järjestetyssä pilottikokeessa jo viikon mittaisen kielikurssin jälkeen. Vaikutukset eivät luonnollisesti ole pysyviä, ellei kieliharrastus jatku.

Pääsiäisloma ei kestänyt edes viikkoa, mutta olen vakuuttunut, että kokemus jätti jälkensä aivoihini pienten harmaiden solujen ainakin hetkellisesti lisääntyneenä määränä. Se myös nosti syvyyksissä uinuneen ruotsin hieman lähemmäksi pintaa. Kieltä oppii puhumaan vain puhumalla.

Kuinkakohan monta Ruotsin-matkaa tarvitaan, että kielitaito alkaisi palautua passiivisesta aktiiviseksi? Entä kuinka usein ja kuinka säännöllisesti intensiivikurssiin tulee osallistua, jos toivoo vaikutuksen aivokuntoon muuttuvan kestävämmäksi?

Pikainen vilkaisu kurssitarjontaan kertoi, että työväenopistojen keskustelukurssit ovat juuri päättyneet – så synd! –, mutta avoin yliopisto tarjoaa kesällä kiinnostavia vaihtoehtoja – vilken tur!

Seuraavassa sukutapaamisessa aion osallistua keskusteluun på flytande svenska.

399542_1280399542_1280

Apollonin ääni, osa 2

Delfoísta ja Apollonin oraakkelista kertovan paketin 1.osa on täällä.

Perimätiedon mukaan Apollonin temppelin tarkka sijainti on vuohien määrittämä.

Tietyssä paikassa Parnassos-vuoren rinteellä laiduntaessaan vuohet alkoivat äännellä ja liikkua oudosti.  Niiden epätavallista käytöstä ihmettelemään saapunut paimen alkoi puolestaan lausua ennustuksia ja samoin tekivät kaikki muut paikalle saapuneet. Kyseisessä kohtaa vuorenrinnettä todettiin halkeama maaperässä, ja sen päälle temppeli on rakennettu.

Sekä maantieteilijä Strabo (64 eaa. -25 AD) että pappina temppelissä toiminut Plutarkhos (46-120 AD) mainitsivat kirjoituksissaan halkeamasta nousseet höyryt, jotka sen aikaisen käsityksen mukaan olivat oraakkelin toiminnan perusta. Vanhoissa teksteissä oraakkelin sanotaan vaipuneen transsiin.

Myöhemmin monet ”asiantuntijat” pitivät tarinaa hölynpölynä, mutta pisteen epäilyille laittoivat yhdysvaltalaiset geologit vuonna 2001. He totesivat temppelin sijaitsevan siirroslinjan päällä, mikä selittää pohjavesien kuljettamien kevyiden hiilivetykaasujen kuten etaanin ja etyleenin kohoamisen kallioperän halkeamista maan uumenista maan pinnalle. Pythia-oraakkeli, jonka ”työpiste” eli kolmijalkajakkara seisoi halkeaman päällä, imppasi näitä aikoinaan mm. anestesiassa käytettyjä, hallusinogeenisiä kaasuja ja lausui sitten aivoituksiaan huumaantuneessa tilassa, Strabon mukaan sekä proosa- että runomuodossa.

Samaisista pohjavesilähteistä Parnassoksen rinteiltä johdetaan vesi nyky-delfoílaisten vesiverkostoon, mistä syystä ei ole kummallista, että kyläläiset aika-ajoin tuntevat ilmassa hieman makeaksi kuvaamansa kaasun tuoksun.

Suunnan näyttäjät

Myöskään temppelin asento ei ole sattumanvarainen. Tämän tiedämme tähtitieteen vaikutusta muinaisiin kulttuureihin tutkivan, äärettömän mielenkiintoisen tieteenalan, arkeoastronomian ansiosta. Arkeoastronomien apuna ovat modernin teknologian välineet GPS-paikannusjärjestelmistä Google-karttoihin sekä tähtitieteen tuhansien vuosien päähän menneisyyteen ulottuvat, muistiin kirjatut tiedot esimerkiksi tähtien sijainnista tietyllä ajanhetkellä.

20180206_121126090_iOS

Spiraalipylväs, sypressi ja Fedriades-vuori

Vuorten ympäröimässä, rinteelle rakennetussa Delfoíssa kävijä näki Apollonin temppelin sisäänkäynnillä seisoessaan Fedriades-vuoren jyrkät seinämät. Täällä temppelin rakennustöitä ei yleisen – yleisimmän? – näkemyksen mukaan ohjannut ensisijaisesti Aurinko eikä kuu vaan kolme Apolloniin liittyvää tähdistöä: Lyyra, Joutsen ja Delfinus. Temppeli katsoo koilliseen niin, että sen sisäänkäynti osoitti kesäpäivänseisauksen aikaan auringonlaskun hetkellä näiden koilliselle taivaalle nousevien tähdistöjen suuntaan.

Lyyra-tähdistön ”kielissä” sijaitsevat kuvion kirkkaimmat tähdet, niiden joukossa koko taivaan tähdistä viidenneksi kirkkain Vega. Vuosittain saamme terveiset Lyyralta meteorien muodossa.

Lyridit on kevään viimeinen merkittävä parvi Suomessa. Se on aktiivinen 16.–25.4. Parasta havaintoaikaa Suomessa on aamuyö 23.4. Parven meteorit näyttävät tulevan Lyyran ja Herkuleen väliseltä alueelta. Alue nousee korkeammalle keskiyön jälkeen. Hyvissä olosuhteissa voi nähdä noin 10 meteoria tunnissa.

Lyrideillä on kuitenkin aika ajoin yllättäviä aktiivisia vuosia. Viimeksi tällainen oli vuonna 1982. Meteorien määrä moninkertaistuu tällöin keskiarvosta.

URSA 

Lyyra oli monitaitoisen valonjumala Apollonin instrumentti. Soitollaan mestarimuusikko viihdytti muita jumalia aina, kun Olympoksella juhlittiin.

Valonjumala oli todellinen lapsinero. Mytologian mukaan hän ilmoitti heti syntymänsä jälkeen olevansa mielistynyt lyyran sekä ottavansa elämäntyökseen isänsä Zeuksen tahdon saattamisen tavallisten kuolevaisten tietoisuuteen, mitä tehtävää hän toteutti nimenomaan Delfoissa.

Plutarkhosin mukaan Zeus lahjoitti vastasyntyneelle pojalleen kultaisen lyyran, josta tuli tämän erottamaton seuralainen. Historian ensimmäisen lyyran rakensi mytologian mukaan jumalten viestinviejä Hermes hieman raadollisemmista raaka-aineista: kilpikonnan kuoresta ja lehmän suolista.

Lyyran itäpuolella on Joutsenen tähdistö, joka muodostaa taivaalle ristimäisen kuvion – kuin joutsen suuret siivet levällään. Pyrstössä on Joutsenen kirkkain tähti Deneb.

Joutsen (kr. Kyknus, lat. Cygnus) oli Apollonin pyhä lintu. Runoilija Kallimakhos (n. 305 eaa. – n. 240 eaa.) kertoo Delos-hymnissään joutsenten osuudesta valonjumalan maailmaan tuloon näin: Laulaen joutsenet, jumalan omat palvelijat, lähtivät Paktolus-joelta ja kiersivät seitsemän kertaa Deloksen ympäri, ja ne lauloivat Apollonin synnyinvuoteen yläpuolella, muusien omat linnut, kaikista linnuista musikaalisimmat. Siksi lapsi synnyttyään, vain muutaman päivän ikäisenä, viritti lyyraan juuri yhtä monta kieltä – seitsemän kieltä, sillä joutsenet lauloivat seitsemän kertaa synnytyskipujen yllä.

Tarkennettakoon, että joutsenet lauloivat ”synnytyskipujen yllä”, koska ne halusivat viedä Zeuksen Hera-vaimon huomion pois synnyttävästä Letosta. Leto oli yksi Zeuksen lukemattomista ei-niin-salaisista rakkaista, joka puski maailmaan jälleen yhtä au-lasta pääjumalalle.

Delfiini (Delfinus) on pieni delfiinin (ja leijan) muotoinen tähdistö. Apolloniin Delfinus liittyy Delfoin pyhätön perustamisen ajoilta. Valonjumala otti delfiinin hahmon, kun hän kidnappasi kreetalaiset kauppiaat mereltä ja nimitti heidät ensimmäisiksi papeiksi uuteen temppeliinsä.

Lyyra, Joutsen ja Delfinus näkyvät isossa osassa Kreikkaa vain kesäisin.

Delfoissa ne kohoavat kesäpäivänseisauksen aikaan koilliselle taivaalle toinen toisensa perässä iltayhdeksän jälkeen auringon laskiessa. Yön aikana ne piirtävät taivaankanteen temppelin yli ulottuvan kaaren ja katoavat luoteeseen samaan aikaan, kun aurinko alkaa nousta itä-koillisesta.

Talvipäivänseisauksen tienoilla kolmikko on näkyvissä vain muutaman hetken auringonlaskun jälkeen ja juuri ennen auringonnousua. 1200 eaa. – 300 AD tähdistöt katosivat kokonaan näkyvistä talvikuukausiksi. Tuolloin Delfoín oraakkelitoiminnassa alkoi noin kolme kuunkiertoa kestänyt talvitauko, koska Apollonin ajateltiin lähteneen lyyrineen joutsenten vetämissä vaunuissaan pohjoistuulen tuolle puolen, onnellisten ihmisten Hyberboreaan. Hyberborea oli useiden lähteiden mukaan myös Apollonin äidin Leton synnyinmaa.

Hyperborealaiset olivat yksi kreikkalaisessa muinaisuskossa Apollonin ja Artemiksen palvontaan läheisesti yhdistetty kansa. Nimi viittasi pohjoistuuli-Boreasiin. Heidän kotimaansa sijaitsi paratiisin kaltaisessa paikassa kaukana pohjoisessa, ”pohjoistuulen tuolla puolen” (muinaiskreikan ὑπέρ [iper]: yläpuolella, toisella puolella). 

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA

Hotspot á la Delfoí

apollorecon

Klassisesta doorilaistyylisestä temppelistä on jäljellä vain perustuksia sekä kuusi uudelleen koottua pylvästä. Temppelin strategiset mitat olivat 60 x 24 m, joten se oli Ateenan Parthenonia (70 x 31 m) pienempi.  Pylväiden korkeus oli melkein 11 m ja halkaisija 1,6 m.

20180206_121355242_iOS

Temppeli sisätilan jakoi kolmeen laivaan kaksi joonialaisten pylväiden rivistöä, mutta muuten yksityiskohdista tiedetään vähän. Pikkutarkasti kuulemansa muistiin merkinneen maantieteilijä Pausaniuksen mukaan siellä oli ainakin Poseidonille pyhitetty alttari, Zeuksen ja Apollonin patsaat sekä Homeroksen pronssinen rintakuva.

Useissa aikalaislähteissä kerrotaan myös seiniin kirjoitetuista elämänohjeista, joiden lausujiksi mainitaan seitsemän tietäjää. ”Tunne itsesi” ja ”kohtuus kaikessa” mainitaan myös useimmissa nykylähteissä, epäilemättä siksi, että ne kuulostavat niin ajankohtaisilta vielä näin 2500 vuotta myöhemmin.

Illustrerad_Verldshistoria_band_I_Ill_112-1024x1019

Keramiikkalautanen 430 eaa. Ateenan kuningas Egeus vastaanotolla.

Pyhistä pyhin eli adyton (”ei sisäänpääsyä”) sijaitsi maanpinnan alapuolella, 2-4 metrin syvyydessä, jossa Pythia istui pronssisella kolmijalkajakkarallaan. Sinne pääsivät oraakkelin ohella vain papit, jotka kirjoittivat muistiin tämän vuodattamia, usein monimerkityksellisiksi kuvattuja vastauksia tulkitakseen ne myöhemmin kysymyksen esittäneelle asiakkaalle.

Adytonissa seisoi Apollonin kultainen patsas sekä omphalos, jonka alla oli perimätiedon mukaan python-käärmeen hauta. Adytoniin oli haudattu myös hurmoksen jumaluus Dionysos, joka joidenkin lähteiden mukaan olisi toiminut Apollonin ”lomittajana”.

Vastaanotto avoinna

Apollonin oraakkelin pakeille ei luonnollisestikaan voinut saapua milloin sattuu. Jännitystä riitti viime hetkiin asti, sillä jos astrologit määrittivät päivän epäsuotuisaksi, pysyi vastaanotto suljettuna, mikä oli hankalaa kaukaa saapuneiden avuntarvitsijoiden kannalta.

Etusijan jonossa saivat delfoilaiset, sitten heidän liittolaisensa, heidän jälkeensä muut kreikkalaiset ja sitten, jos aikaa riitti, ei-kreikkalaiset.  Erityinen etuajo-oikeus promanteía myönnettiin merkittävää taloudellista tukea temppelille antaneilla Korintin, Naxosin, Khioksen ja Thebesin kansalaisilla sekä ansioituneilla yksilöillä. He pääsivät jonon kärkeen, mutta muille vuoronumero arvottiin paikan päällä.

Alun perin oraakkelin palvelut olivat käytettävissä vain kerran vuodessa, Apollonin syntymäpäivänä, joka oli 7.päivänä Vysios-kuukauden uudenkuun jälkeen. Vysios oli 30 päivän ajanjakso silloisen talven aikana, tammi-maaliskuussa. Delfoilaisten käyttämä kalenteri oli nykynäkökulmasta katsoen monimutkainen sekoitus aurinko-, kuu- ja tähtikalenteria, jota pidettiin kurissa lisäämällä kalenteriin ylimääräinen kuukausi joka 3., 5. ja 8.vuosi.

Kun tietäjän maine kasvoi ja konsultaatioiden kysyntä lisääntyi noin 600-luvulta eaa. lähtien, vastaanotto avattiin talvikuukausia lukuun ottamatta kerran kuukaudessa,  7.päivänä uudenkuun jälkeen.

priestess-of-delphi-1891.jpg!Large

John Collier 1891: Delfoin papitar

Todennäköisesti vastaanottoa laajennettiin tästäkin esimerkiksi suurten yleisötapahtumien kuten Delfoin ja sen liittolaisten vuosittaisten kokousten yhteydessä. Myös oraakkelin vastaanotolle ohi jonojen pääseviä suuri määrä aiheutti viivästyksiä aikatauluihin ja painetta palvelujen lisäämiseen.

Jumalten vastauksia oli alkuun välittämässä vain yksi Pythia-papitar, mutta asiakasmäärien kasvaessa tietäjän tointa hoiti kaksi kokoaikaista papitarta sekä heidän apunaan yksi varapapitar.  Tämäkin tieto on lähtöisin Plutarkhosilta.

Tehtävään valittu joutui antamaan luostarilupauksen kaltaisen sitoomuksen virkansa ajaksi. Toiminnan alussa oraakkelina toimi nuori ja nuhteeton neito, mutta sittemmin yli 50-vuotias rouva. Muutos tapahtui sen jälkeen, kun eräs asiakas kauniista oraakkelista hullaantuneena raiskasi tämän. Antiikin #metoo-kaikuja – seksuaalista häirintää työpaikalla!

Tietoa myytävänä!

Ennen sessiota kaikki vastaanotolle saapuneet puhdistautuivat temppelialueen ulkopuolella sijaitsevan pyhän lähteen vedellä, jossa myös oraakkeli peseytyi ennen adytoniin astumista. Muille riitti hiusten pesu, mutta henkirikokseen syyllistyneet joutuivat ottamaan perusteellisen kylvyn.

Seuraavaksi neuvoa hakeva osapuoli osti Apollonille lahjaksi pelanós-kakkua. Reseptistä ei ole täyttä varmuutta, mutta todennäköisesti se sisälsi ainakin hunajaa, öljyä ja vehnää ja/tai ohraa. Taikinasta valmistettiin litteitä leipiä ja kakkuja, joita ei kuitenkaan koskaan syöty vaan kyseessä oli puhtaasti uskonnollisiin rituaaleihin tarkoitettu leivonnainen.

Oraakkelin asiakas maksoi lisäksi käteismaksun, joka määräytyi hänen kotipaikkansa mukaan. Ennen konsultointia Apollonille suoritettiin myös eläinuhri, yleensä vuohi. Ulkopaikkakuntalaisia avusti heidän kotipaikkakuntansa nimittämä proxenos, kunniakonsulin kaltainen palkaton virkamies, joka valvoi asiakkaan etua.

Sana pelanós alkoi aikojen saatossa tarkoittaa kaikkia neuvonpidosta suoritettuja korvauksia, joilla katettiin myös esimerkiksi eläinuhrista aiheutuvia kuluja kuten polttopuiden, öljyn ja viinin hankinta.

Apollon oli luvannut mereltä papeikseen värväämille kreetalaisille, että työ palkitsisi heidät ruhtinaallisesti, ja hän oli oikeassa. Pythia todella toi alueelle ystäviä, menestystä ja varsinkin vaikutusvaltaa.

Delfoin lähtökohtaisesti mitätön kylä vaurastui oraakkelin ansiosta, ja osansa rikkauksista saivat sekä siellä työskennelleet että lähialueiden asukkaat. Paikkakuntalaisille Apollon oli aikalaistekstien mukaan antanut mm. oikeuden valita parhaat palat eläinuhreista, mistä Kallimakhos sai syyn tokaista ”Kuin kärpäset vuohipaimenen ympärillä – kuin delfoilaiset uhrieläimen ympärillä”.

Erään historioitsijan mukaan muinaisen Delfoín ”on täytynyt näyttää mielikuvitukselliselta vuoristokylältä, jossa talot oli tehty marmorista ja asukkaat olivat sekalainen seurakunta pronssisia, hopeisia, kultaisia ja norsunluisia patsaita ja esineitä”.

… ja sitten laskeutui hiljaisuus.

Oraakkelitoiminta alkoi hiipua 1.vuosisadalla. Siihen oli useita syitä: Rooma kasvatti valtaansa, alueella oli käyty useita uskonsotia, kristinusko alkoi levitä. Mahdollisesti osallisina olivat myös geologiset muutokset, jotka puolestaan aiheuttivat muutoksia pohjavesissä.

Historiankirjojen – tai urbaanin legendan – mukaan viimeinen oraakkeli antoi viimeisen vastauksensa 362 AD keisari (361-363) Julianus Apostatalle, joka oli julistautunut pakanaksi ja alkoi haaveilla klassisen kreikkalaisen kulttuurin elvyttämisestä. Hän lähetti edustajansa Delfoíin kysymään oraakkelilta: ”Onko antiikin jumalille mahdollisuuksia kristinuskoa vastaan?”, johon oraakkelin kerrotaan vastanneen:

Apollonilla ei ole enää temppeliä, ei ennustavaa laakeripuuta eikä puhuvaa lähdettä. Virta, jolla oli niin paljon sanottavaa, on kuivunut.

Lopullisesti Delfoin oraakkelin äänen vaiensi Rooman kristitty keisari Theodosius, jonka käskystä temppeli suljettiin 393.

Lähteitä mm.