Menneisyys haastaa tulevaisuuden

Saturnus on hyvässä vedossa. Reilun vuoden takaisen Saturnuksen ja Pluton historiallisen yhtymän nostattamat aallot iskevät edelleen voimalla rantoihimme, Saturnuksen ja Jupiterin joulukuisen yhtymän seuraukset muokkaavat elämäämme, jopa elämäntapaamme kuten sopi odottaa, ja nyt Saturnus on jo kolmannen merkittävän kosmisen draaman toisena osapuolena. Sen seuraukset eivät todennäköisesti joudu häpeään Saturnuksen aiempien aikaansaannoksien rinnalla. Tällä kertaa toinen pääosan esittäjä on Saturnuksen kanssa Vesimiehen hallinnon jakava Uranus.

Syklien jatkumossa

Astrologiassa planeettojen väliset aspektit eli kulmat ovat tapahtumatuottajia, jotka toistuvat säännöllisin välein. Niistä muodostuu planeettojen keskinäinen sykli, jossa yhtymä aloittaa uuden kierroksen. Yhtymää seuraavat vuorollaan erikulmaiset aspektit, kun nopeampi planeetoista etenee Aurinkoa kiertävällä radallaan. Astrologian syklisyys on mielestäni yksi sen mielenkiintoisimmista ominaisuuksista. Isojen toimijoiden syklin vaikutusta omassa elämässä pääsee havainnoimaan, kun on riittävän paljon elettyjä vuosia takana.

Aktiivisimmin seurataan yhtymän ohella nk. kovia aspekteja: 90 asteen neliöitä jälkeen ja ennen yhtymää sekä niiden puolivälissä toteutuvaa 180 asteen oppositiota. Se onko itse yhtymä kova vai suotuisa aspekti, riippuu aika pitkälle osallistujista ja merkistä.

Saturnuksen ja Uranuksen syklin kesto yhtymästä yhtymään on noin 45 vuotta. Edellinen yhtymä tai oikeastaan kolmen yhtymän sarja toteutui 1988 Jousimiehen viimeisissä asteissa. Seuraava, tällä kertaa yksi ainokainen yhtymä on ohjelmassa kesällä 2032 Kaksosissa.

Henkilökohtaiset planeetat tuottavat elämäämme pääasiallisesti, mutta ei aina, pienemmän mittaluokan tapahtumia, mutta isot pelurit kykenevät mullistamaan maailmamme. Omalla kohdallani vuosi 1988 oli kaikilla areenoilla ikimuistettava, yksi elämäni parhaista vuosista.

Yhteiskunnallisella tasolla 1988 oli lämmittelykierros, jota seurasi mm. Saturnus/Uranus polariteettia hyvin ilmentävä Euroopan murrosten vuosi 1989.

Hallittu kaaos

Niiden seuraavaan yhtymään on siis vielä aikaa, mutta Saturnus tekee jo Vesimiehestä edellään Härässä kulkevaan Uranukseen vähenevää neliötä. Kyseessä on viimeinen merkittävä aspekti 1988 alkaneessa syklissä ennen vuoden 2032 yhtymää. Ensimmäinen tarkka osuma toteutui 18.helmikuuta (8.aste), seuraava koetaan 15.kesäkuuta (14.aste) ja kolmas jouluaattona (12.aste).

Aspekti ei kuitenkaan ole vaikuttava vain tietyllä ajanhetkellä vaan niin pitkään, kun se on orbilla eli aste-erolla määriteltynä riittävän lähellä täsmäosumaa. Vaikutuksen intensiteetti vaihtelee, mutta operaatio etenee. Niinpä tässäkään ei ole kyse mistään hetken huumasta. Aste-ero alkaa kasvaa vuodenvaihteen jälkeen, mutta kutistuu retrograde-vaiheiden takia uudelleen niin, että syys-marraskuussa 2022 se on vain 1-2 astetta. Nyt alkaneet/alkavat tapahtumat saanevat lopullisen muotonsa vasta tuolloin.

Neliö on vaativa, ellei suorastaan pakottava aspekti. Se aiheuttaa kitkaa ja jännitteitä. Yhtymässä planeetat löytävät mahdollisesti vaihtoehtojen puutteessa yhteisen sävelen, oppositiossa haetaan balanssia ääripäiden välillä, mutta neliössä ollaan napit vastakkain.

Neliön aspekti tapahtuu elementiltään yhteensopimattomien merkkien välillä. Uranus on maan Härässä, Saturnus ilman Vesimiehessä. Maa on raskasta, kiinteää, tiheää, liikkumatonta, konkreettista, pysyvää. Ilma on kevyttä, häilyvää, vaikeasti tavoitettavaa, jatkuvassa liikkeessä.  Maa edustaa ainetta, ilma ideaa.

Neliön osapuolina olevat merkit ovat laadultaan samaa tyyppiä: Härkä ja Vesimies ovat vakaita merkkejä. Ihmistä kuvattaessa ”vakaa” tarkoittaa jähmeää, itsepäistä, joustamatonta, konservatiivista, turvahakuista jne. ja kyseiset adjektiivit kuvaavat hyvin vakaiden merkkien energian laatua. Vallankaan haastavassa neliössä kumpikaan osapuoli ei halua antaa periksi ja kompromissit vaikuttavat toiveajattelulta.

Saturnuksen ja Uranuksen välinen neliö ei jätä kylmäksi etenkään Härässä ja Vesimiehessä eikä kahdessa muussa vakaassa merkissä, Leijonassa ja Skorpionissa, olevia planeettoja eikä muita kartan herkkiä kohtia.

Neliön puristuksessa pärjää, jos pystyy työstämään sen molempia puolia. Jos jättää toisen huomiotta, siitä tulee todennäköisesti vastustaja muodossa tai toisessa. Nyt pitäisi kyetä vastaamaan Uranuksen edustaman vapauden ja muutoksen kutsuun, mutta ei suinpäin uutta kohti syöksyen. Myös suuri opettaja Saturnus arvostaa kasvua ja kehitystä, mutta harkitusti ja järkevästi. Uranus on uhkarohkea, Saturnus über-varovainen. Muutos, omintakeiset kokemukset ja äkkikäännökset vastassaan järjestys, suunnitelmat ja ennustettavuus. Näiden reunaehtojen välissä luovien on mahdollista päästä optimaaliseen lopputulokseen. Olisiko hallittu kaaos tavoittelemisen arvoinen, realistinen tavoite?

Eikä tässä vielä kaikki. Merkkien tuoman haasteen lisäksi myös vakavan Saturnuksen ja sähäkän Uranuksen ominaisenergiat ovat toistensa vastakohtia. Saturnus luo ja pyrkii ylläpitämään pysyviä rakenteita, mutta Uranuksen tavoite on muuttaa nykytilannetta. Saturnus ei tee numeroa itsestään, mutta Uranus nimenomaan haluaa erottua muista, olla originelli oma itsensä.

Maailmankaikkeuden mielestä on varmaan hupaisaa, että konservatiivinen Saturnus on edistyksellisessä Vesimiehessä ja edistyksellinen Uranus on konservatiivisessa Härässä.

Saturnus = Isä Aika ja Suuri Opettaja; raja, rajoitus, este, hidaste; torjuminen, kieltäminen; puute, niukkuus, supistuminen, taantuma; vastuu, sitoumus, luotettavuus, kunniallisuus, oikeudenmukaisuus, reilu peli; peräänantamattomuus, kärsivällisyys, pyrkimys; kuri ja järjestys, säännöt, valvonta; velvollisuus, sovinnaisuus, perinteet, turvallisuus; säilyttäminen, lujittaminen, status quo; arvovalta, asiantuntijuus, kunnianhimo, saavutukset, yhteiskunnallinen status; liike-elämä, yrittäjyys, taloudellinen menestys; realiteetit; pelko, varovaisuus; karma, kohtalo

vis á vis

Uranus = Pelle Peloton; muutos, levottomuus, kumouksellisuus, edistyksellisyys; ideat, tieto, tiede, valistus, teknologia; omaperäisyys, yksilöllisyys, erillisyys, ulkopuolisuus, epäsovinnaisuus; innovaatio, inspiraatio, intuitio, improvisointi, luovuus, keksinnöt; vapaus, riippumattomuus, itsenäisyys, vapaa tahto; vuorovaikutus, sosiaalinen elämä (yksityiselämän vastakohtana), ystävyyssuhteet, verkostoituminen, tiimit, ryhmät, yhteisöt; yhteiskunnallinen tietoisuus, universalismi, humanismi; henkisyys, älyllisyys, objektiivisuus; kokeilut, kyseenalaistaminen, out-of-the-boxajattelu

Pikantin lisän tilanteeseen tuo se, että Saturnuksella on kotikenttäetu. Se on hallitsemassaan Vesimiehessä eikä tarvitse toimilleen kenenkään lupaa. Sitä vastoin Uranus-parka on omaan toimitapaansa ehkä kaikkein huonoimmin sopivassa Härässä, jossa se joutuu sekä hidastamaan tahtia että miellyttämään emäntäänsä Venusta. Nyt sillä on vielä Saturnuskin edistymisen esteenä.

Nopealiikkeinen ja uhkarohkea Uranus koko universumin hitaimmin syttyvässä merkissä Härässä joutuu tekemään hartiavoimin töitä konservatiivista ajattelua ja status quon puolustajia vastaan.

Suhdetoimintaa

Jos harrastaisin vedonlyöntiä, harkitsisin vastentahtoisesti, mutta vakavasti rahojeni sijoittamista Saturnukseen. Saturnus arvostaa yhteiskunnallista statusta ja taloudellista menestystä, jotka tuntuvat kulkevan käsi kädessä kaikkialla maailmassa. Se ei ainakaan vastaanpanematta anna Uranuksen modernisoida pankki- ja finassisektoria eikä avata talouselämän salaisuuksia ”ulkopuolisille”.

Toisaalta: Saturnus poistuu Vesimiehestä maaliskuussa 2023, mutta Uranus pysyy Härässä heinäkuuhun 2025 asti. Parissa vuodessa ehtii aika paljon ainakin, jos on Uranuksen kaltainen käänteissään nopea toimija.

Uranuksen agenda

Kirjoitin etupainotteisesti Uranus/Härkä -kombosta jo 2017 laajemmassa kosmisessa katsauksessa Suhdetoimintaa mm. näin:

Uranus on vapaudenrakas vallankumouksellinen, kapinallinen ja peloton pioneeri sekä kaiken kyseenalaistaja. Härässä se kyseenalaistaa kaiken, mikä liittyy rahaan.

Härkä ja 2.huone edustavat henkilökohtaisilla kartoillamme työllä ansaittua varallisuutta: käteisvaroja ja omaisuutta kuten asuntoja sekä niiden hankkimiseen otettuja lainoja, ts. meidän henkilökohtaisia taloudellisia resurssejamme.

Myös poliittisessa astrologiassa Härkä ja Skorpioni ovat rahan, kaupan, kulutuksen, sijoitusten, pankkitoimialan ja finanssimaailman merkkejä; ydinasia on sama, mutta mittakaava henkilökohtaisen sijaan globaali. Taloussivuilta eivät juttujen aiheet lopu.

Raha pyörittää maailmaa, ja Uranus aloittaa rahan maailmassa vallankumouksen, jonka aseina ja työkaluina on kosmoksen Pelle Pelottoman baby: uusi teknologia. Uranus ei siedä asioiden selittämistä sillä, että ”näin on aina tehty”. Se vaatii liikkumatilaa ja vaihtoehtoja. Velkavangit vapaaksi! Uranus on yksilön puolustaja.

Toisen jutun julkaisin, kun ”Uranus oli jo lähtökuopissa ja sen laukut eteisessä, Oinaan viimeisessä asteessa”.

Saturnuksen agenda

Modernit astrologit nimittivät vapaiden tähdistöjen puutteessa Uranuksen Vesimiehen kakkoshallitsijaksi Saturnuksen rinnalle samaan tapaan kuin Neptunuksesta tehtiin Kalojen hallitsija Jupiterin rinnalle ja Plutosta Skorpionin hallitsija Marsin rinnalle. Kolme ulkoplaneettaa löydettiin vasta, kun moderni teknologia mahdollisti niiden olemassaolon havaitsemisen (löytövuodet 1781, 1846 ja 1930).

Ehkä tämäkin on kosminen kuje. Uranus oli Kreikan mytologiassa Saturnuksen isä, jonka Saturnus kastroi erään perheriidan päätteeksi. Sitten astrologit tuomitsivat ne elinkautiseen yhteistyöhön, mahdollisesti työstämään ongelmallista isä-poika -suhdettaan?

Henkilökohtaisesti vierastan Saturnus/Vesimies -yhdistelmää, sillä näen Vesimiehen vahvasti Uranuksen tonttina. Pohdin asiaa ennen Saturnuksen siirtymistä Vesimieheen joulun alla ja tulin kuitenkin siihen tulokseen, että ”… Tulevaisuuteen tähyävä Vesimies ei ole konservatiivisena traditionalistina pidetylle Saturnukselle niin outo ympäristö kuin saattaisi luulla. Saturnus tekee tunnetusti mielellään huolellisia suunnitelmia ja sen tavoitteena pitkällä tähtäimellä on nimenomaan parempi tulevaisuus, mutta kuitenkin sellainen, joka rakentuu vakaille perustuksille eikä pilvilinnojen varaan.

Ilman merkit ovat kosmoksen viestijöitä ja verkostoitujia teemanaan ”connecting people”. Kaksonen on sanavalmis ja nokkela henkilökohtaisissa suhteissa, Vaaka diplomaattinen välittäjä ja ongelmanratkaisija. Internationalisti maailmanparantaja Vesimies rakentaa siltoja ryhmien ja yhteisöjen välillä.

Saturnus on opettaja – se kouluttaa meitä merkin teemoilla. Miettiessäni Saturnus/Vesimies -yhdistelmän potentiaalisia oppiaineita tajunnanvirta tuotti kaikenlaisten mullistusten yms. lisäksi vaihtoehtoja, joista monet ovat jo toteutuneet koronan ansiosta:

 • Säännöt ja kieltäytymiset mahdollistavat vapauden ja vapautumisen
 • Ei vapautta ilman vastuuta
 • Yhteisvastuu tai sen puute; sosiaalinen vastuu, sosiaalinen omatunto
 • Kollektiivinen karanteeni; kontaktien vähäisyys
 • Yksilön identiteetin täsmentyminen suhteessa ryhmiin, autenttisuus suhteessa muihin
 • Sosiaalisissa suhteissa tärkeämpää laatu kuin määrä
 • Tieteen auktoriteetti
 • llmaisuvapauden rajoittaminen
 • Dogmaattisuus, puhdasoppisuus, älyllinen kupla, tiedolla poissulkeva/kieltävä
 • Kaikkia hyödyttävä teknologinen kehitys
 • Digiloikka pakon edessä
 • Sosiaalisen median valtaa rajoittava lainsäädäntö
 • Teknologisia läpimurtoja ja/tai romahduksia
 • Läpimurto uuteen maailmanjärjestykseen
 • Yhdenvertaisuutta talouden ehdoilla
 • Tulevaisuuteen ulottuva unelma, ”I have a dream”

Pelottavana enteenä negatiivisesta Saturnus/Vesimies -potentiaalista mielessäni pyörii George Floydin murha 25.5.2020, joka jää historiankirjoihin sloganina ”I can’t breathe.” Ilman/hapen puutteesta on tulossa epätasa-arvon symboli – toisille sitä riittää, toisille ei. Viime päivien painajaismaiset uutiset Intiasta piirtävät ajastamme samaa rujoa kuvaa, kun ihmiset kuolevat kaduille lääkkeellisen ilman eli hengitysilman puutteeseen.

Shanawaz Shaikhin viime vuonna perustama Unity and Dignity -järjestö jakaa Mumbaissa ilmaiseksi happipulloja niille, jotka ovat turhaan yrittäneet löytää apua sairaaloista … Rakennusurakoitsija päätti tuolloin pitää taukoa bisneksistään ja keskittyä ihmisten auttamiseen. Hän myi pramean autonsa ja osti happipulloja. Hän yrittää antaa ihmisille viimeisen mahdollisuuden selvitä hengissä … Järjestö auttaa kaikkia ihmisiä rodusta, varallisuudesta, uskonnosta, ihonväristä tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta. – ”Ihmisyys on tärkeintä”, sanoo Mumbaissa Herra Hapen lisänimen saanut Shanawaz Shaikh.

HeSa 01.05.2021

Näin puhuu vahvasti Uranuksen vaikutuksen alainen Saturnus: ”Ihmisyys on tärkeintä”. Kiitos universumille hyvästä ja nostattavasta esimerkistä.

Lisäys 03.05.2021: Aamulla uutisoitiin, että Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikalle on myönnetty Suomessa ensimmäistä kertaa jaettava sananvapauspalkinto. Saturnus = palkinto, ansio + Vesimies = ilmaisuvapaus. Hieman hymyilytti.

Otteita henkilöhistoriastani

Henkilökohtaisella kartallamme Uranus ehtii tekemään vain yhden 84 vuoden kierroksen koko elämämme aikana, ellemme satu olemaan poikkeuksellisen pitkäikäisiä. Siksi Uranuksen osumat karttamme merkittäviin kohtiin ovat ”once in a lifetime” -tapahtumia.

Uranus sanoo: Yes we can

Kartallani vakaissa merkeissä ovat ASC/DESC -akseli (Leijona/Vesimies), Jupiter ja Pluto (1.huone, Leijona), Kuu (4.huone Skorpioni) ja Venus (10.huone Härkä).

Oman lisänsä asetelmaan tuo se, että 4.huoneen Kuu, 1.huoneen kulma ja 7.huoneen kulma (ASC/DESC -akseli) muodostavat asteen tarkkuudella suorakulmaisen kolmion. Kun yksi em. kohdista on transitoivan planeetan aspektin kohteena, koko kolmikko on paineen alla.

Uranus T on jo 10.huoneesta oppositiossa Kuuhuni ja Saturnus T on yhtymässä laskukakseliini eli 7.huoneen kulmaan.

Ei tarvitse olla tietäjä ymmärtääkseen, että ihmissuhteet ovat kohdallani ajan teema. Mahdollisesti luvassa on myös suuri irtiotto. Aavistus perustuu empiirisiin havaintoihin:

1976-77 – poistuin Suomesta Vesimies-äitini inspiraation seurauksena

 • Saturnus T yhtymässä nousuakseliini Leijonassa ja neliössä Kuuhuni Skorpionissa
 • Uranus T yhtymässä Kuuhuni Skorpionissa.
 • Saturnus T Leijonassa neliö Uranus T Skorpionissa

1999-2000 – palasin Suomeen ja irtisanouduin pitkästä työsuhteesta

 • Saturnus T Härässä 10.huoneessa oppositiossa Kuuhuni Skorpionissa
 • Uranus T Vesimiehessä yhtymässä laskuakseliini ja neliössä Kuuhuni Skorpionissa
 • Saturnus T Härässä neliö Uranus T Vesimiehessä

2021 – pitäisikö pakata laukut valmiiksi?

 • Saturnus T Vesimiehessä yhtymässä laskuakseliini ja neliössä Kuuhuni Skorpionissa
 • Uranus T Härässä 10.huoneessa oppositiossa Kuuhuni Skorpionissa
 • Saturnus T Vesimiehessä neliö Uranus T Härässä

Maltan tuskin odottaa, mitä Saturnus/Uranus -tiimi saa elämässäni aikaan tässä kohtaa sykliään.

Jokainen vallankumous hiipuu ja jättää jälkeensä vain uuden byrokratian liman.

Franz Kafka